Sekcija frizerjev

Sekcija frizerjev pri OZS združuje člane, ki opravljajo frizersko dejavnost. Sekcija sodeluje pri oblikovanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje. Posebno pozornost namenja spremljanju in zagotavljanju pogojev za uspešno poslovanje članov in pripravi usmeritev za nadaljnji razvoj dejavnosti. Sekcija organizira izobraževanja in posredujem članom informacije, sodeluje s šolami, ki izvajajo izobraževalni program frizer ter pomaga pri promociji poklica frizer.

Predsednik Sekcije je g. Mitja Sojer, ki je hkrati tudi predsednik UO Sekcije. Podpredsednica Sekcije je ga. Silva Baruca Jakomin.

Sekcija je bila od leta 2008 članica evropskega združenja frizerjev COIFFURE EU, ki povezuje in zastopa frizerje iz osemnajstih evropskih držav. COIFFURE EU, kot krovna organizacija zastopa in promovire interese njenih članov oz.  frizerske dejavnosti nasproti organom Evropske Unije, sooblikuje zakonodajo in smernice v dejavnosti, informira člane o razvoju dejavnosti ter izvaja projekte, ki prispevajo k promociji frizerske dejavnosti. Članica upravnega odbora COIFFURE je bila tudi podpredsednica Sekcije ga. Silva Baruca Jakomin. Trenutno sekcija frizerjev ni članica združenja.

Sekcija frizerjev se je vrsto let zavzemala za znižanje stopnje DDV za frizerske storitve, ki je v Sloveniji v veljavi od 1.1.2010.

 

ErrorAn error has occurred.
Error: is currently unavailable.