Kontakti

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Sekcija frizerjev

Vlasta Markoja
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
telefon: +386 (0)1 58 30 571
E-naslov: vlasta.markoja@ozs.si

 


Koristni naslovi

 • Evropsko združenje frizerjev COIFFURE EU
  www.coiffure.eu
  OZS oziroma Sekcija frizerjev je v letu 2008 postala članica evropskega združenja frizerjev COIFFURE EU, ki povezuje frizerjev iz osemnajstih evropskih držav. Silva Baruca Jakomin, ki je v mandatu 2010-2014 podpredsednica Sekcije frizerjev je bila leta 2009 izvoljena v upravni odbor evropskega združenja frizerjev COIFFURE EU, ki šteje sedem članov predstavnikov frizerskih združenj iz Nizozemske, Avstrije, Švice, Italije, Francije, Norveške in Slovenije.

 • Zavod RS za zaposlovanje
  Aktualni razpisi za delodajalce
  ZRSZZ
 • Register učnih mest - Pregled obratovalnic z verificiranimi učnimi mesti 
  Telefon: +386 (0)1 58 30 574

 • Davčni urad RS (DURS)
  Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
  Telefon: +386 (0)1 47 82 700
  Telefaks: +386 (0)1 47 82 743
  E-naslov: gp.durs-gdu@gov.si

  Anonimna prijava davčnih nepravilnosti:

  Anonimni telefon: 080 30 60E-naslov: prijave-durs@gov.si

Za delo na črno se šteje, če posameznik, pravna oseba ali samostojni podjetnik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen v skladu z zakonodajo. Za učinkovito in uspešno izvedbo postopka je potrebno navesti čimveč podatkov o takem posamezniku in sicer: podatke o kršitelju (osebno ime, stalno oziroma začasno prebivališče), opis prekrška, navedbo dejstev oziroma dokazov, ki kažejo na sum storitve prekrška (čas in kraj dela, za koga je delal, morebitni podatek o plačilu in vse ostale podatke, ki bi bili koristni za uspešno izvedbo postopka).

 • Urad RS za kemikalije
  Ajdovščina 4 1000 Ljubljana
  Telefon: +386 (0)1 40 06 051
  Telefaks: +386 (0)1 40 06 266  
  E-naslov: gp-ursk.mz@gov.si
  Na Uradu RS za kemikalije pri MZ najdete infrormacije o kozmetičnih proizvodih.

Naslovi in povezave do frizerskih srednjih šol