Strokovno srečanje gradbincev, kleparjev krovcev, slikopleskarjev, fasaderjev in instalaterjev-energetikov

20 let delovanja sekcije

Konferenčni center Terme Zreče, petek 27. in sobota 28. januar 2017  

 
Vabimo vas na skupno strokovno srečanje gradbincev, kleparjev krovcev, slikopleskarjev, fasaderjev in instalaterjev-energetikov. V plenarnem delu srečanja, v petek dopoldan, bodo obravnavane vsebine skupne vsem sekcijam. Beseda bo tekla o možnosti uvedbe paritetnega gradbenega sklada v Sloveniji (podobno kot BUAK, SOKA BAU...), o prenehanju pogodbe o zaposlitvi in o pogojih za pridobitev Znaka odličnosti v gradbeništvu.
 
V petek popoldan bo čas namenjen obravnavi tematike in strokovnih zadev ločeno po posameznih sekcijah. Predstavljeni bodo: predvidne spremembe gradbene zakonodaje (novi ZGO), predstavljen bo nov Kleparsko-krovski priročnik, nov informativni cenik za strojne inštalacije in številne zanimive strokovne predstavitve naših pokroviteljev. Strokovne teme smo pripravili na vseh sodelujočih sekcijah, udeleženci pa si bodo lahko prosto izbrali tisto področje, ki jih najbolj zanima. Zelo aktualne teme bodo predstavljene tudi v sobotnem programu srečanja: učinkovita izterjava plačil v gradbeništvu in potrebni ukrepi delodajalca v primeru nezgode pri delu ter regresni zahtevki.
 
Seveda nismo pozabili na spremljevalke, pripravili smo program posebej zanje z naborom zanimivih tem, ki jih bodo lahko uporabile v vsakdanjem in poslovnem življenju.

Posebnost letošnjega srečanja bo popestren večerni program prvega dne srečanja, saj kar tri od sodelujočih sekcij praznujejo 20 obletnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti bodo Sekcija gradbincev, Sekcija kleparjev krovcev in Sekcija instalaterjev-energetikov med kulturno-umetniškim programom podelile zbornična priznanja svojim najbolj zaslužnim članom. Uradni del večera pa bomo zaključili s slovesno podelitvijo znakov odličnosti v gradbeništvu.

Podrobnosti o skupnem strokovnem srečanju si lahko preberete na spletni povezavi Skupno strokovno srečanje gradbenikov kjer je tudi možna prijava na srečanje, ki je OBVEZNA preko spletne strani.
 
 
 

Predstavitev sekcije gradbincev

Izmed vseh članov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije se jih preko 9.000 (zaposlujejo pa še približno 20 tisoč delavcev) ukvarja z gradbeništvom. Gradbeno področje pokriva več sorodnih sekcij. V Sekciji gradbincev je združenih preko 4.000 izvajalcev gradbenih del in zaključnih del v gradbeništvu, ostali pa so člani drugih strokovnih sekcij s tega področja.

Usmeritev dela Sekcije gradbincev je bila že ob ustanovitvi prevsem sodelovanje pri oblikovanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje in predpisov, ter drugih pogojev, ki se nanašajo na dejavnost članov sekcije. Sekcija je aktivna tudi pri spremljavi oz. pripravi normativov za gradbena dela, pri oblikovanju cen in pospeševanju uvajanja sodobnih tehnoloških dosežkov, razvijanju dobrih poslovnih običajev in obveščanju članov sekcije in javnosti o delu sekcije in o vseh dogajanjih in novostih s področja gradbeništva. Pomembna je njena skrb za redno in dopolnilno izobraževanje članov in njihovih zaposlenih ter aktivno vključevanje v prenovo programov za poklicno izobraževanje. Vzporedno tečejo tudi aktivnosti pri izvajanju mojstrskih izpitov. Sekcija za svoje člane in njihove zaposlene organizira oglede specializiranih sejmov, predvsem v tujini.

V zimskem obdobju vsako leto sekcija organizira dvodnevno strokovno srečanje, na katerem gradbinci dobijo nove koristne informacije s področja njihovega delovanja in se pogovorijo o problematiki s katero se srečujejo vsakodnevno pri svojem delu. Zaradi velikega števila članov sekcije gradbincev in zaradi različnih vrst del, s katerimi se ukvarjajo, je upravni odbor sekcije sklenil, da bo za posamezna področja dejavnosti članov imenoval odbore. Tako v sklopu sekcije delujejo naslednji odbori: odbor polagalcev keramičnih oblog, odbor pečarjev, odbor izvajalcev gradbenih del in odbor izvajalcev suhomontažnih del. Zaradi lažjega informiranja in bolje organiziranega delovanja čimvečjega števila gradbincev, bo sekcija tudi v prihodnje podpirala ustanavljanje gradbenih sekcij v območnih obrtnih zbornicah oziroma v regijah.

Sekcija gradbincev je oblika organiziranosti v OZS, ki združuje člane v isti dejavnosti - njen položaj in način delovanja je določen v Statutu OZS, posebej pa še v poslovniku sekcije. Poslovnik določa način dela sekcije in njene organe, način volitev ter pravice in dolžnosti članov. Sekcija ima upravni odbor in skupščino sekcije, ki jo sestavljajo poslanci iz gradbene dejavnosti pri območnih obrtnih zbornicah. Upravni odbor ima neprofesionalnega predsednika ter podpredsednika in sekretarja sekcije. Upravni odbor sekcije šteje 11 članov.

Predsednik sekcije, ki je istočasno tudi predsednik upravnega odbora je Zoran Simčič, Vojkova ulica 8, 5213 Kanal, 041/759 781, e-pošta: zoran.simcic@siol.net

Sekretar sekcije je Janko Rozman, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana, tel. 01/583 05 40, faks: 01/58 30 599, mob.: 031/347 201, e-pošta: janko.rozman@ozs.si

Pripeti dokumenti:
Program dela sekcije