Skupno strokovno srečanje gradbenikov

Podobno kot že nekaj zadnjih let strokovne sekcije pri OZS tudi za začetek prihodnjega leta pripravljamo skupno strokovno srečanje sekcij s področja gradbeništva. Tokrat bodo na januarskem srečanju sodelovale sekcije gradbincev, slikopleskarjev, krovcev in kleparjev ter inštalaterjev-energetikov.

Srečanje bo kot ponavadi konec tedna, v petek in soboto, 26. in 27. januarja 2018, na tradicionalni lokaciji v Termah Zreče.

V plenarnem delu srečanja, v petek dopoldan, bodo obravnavane vsebine skupne vsem, ki svoja dela izvajajo na gradbenih objektih. Beseda bo tekla o novi gradbeni zakonodaji, ter o novem Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev, ki se bo začel uporabljati z letom 2018.

V petek popoldan bo čas namenjen obravnavi tematike in strokovnih zadev ločeno po posameznih sekcijah. Prav tako bo poskrbljeno, da ne bo dolgčas spremljevalkam, saj bo posebej zanje pripravljen program z naborom zanimivih tem, ki vedno prav pridejo v poslovnem in vsakdanjem življenju.

Na srečanju se bodo, tako kot vsako leto, predstavili dobavitelji gradbenih, kleparsko krovskih, slikopleskarskih, fasaderskih in inštalaterskih materialov in opreme, ki  predstavljajo pomembno vlogo pri kakovostni izvedbi storitev in s svojim prispevkom izdatno pomagajo pri izvedbi vsakoletnega srečanja.  

Generalni pokrovitelj srečanja je ETERNIT Slovenija d.o.o.

O podrobnejši vsebini programa srečanja ter pogojih za udeležbo si lahko preberete na spletni povezavi Skupno strokovno srečanje gradbenikov, kjer je tudi možna prijava na dogodek.

Vabimo vas, da se nam pridružite v čim večjem številu.

               

               

Predstavitev sekcije gradbincev

Izmed vseh članov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije se jih preko 9.000 (zaposlujejo pa še približno 20 tisoč delavcev) ukvarja z gradbeništvom. Gradbeno področje pokriva več sorodnih sekcij. V Sekciji gradbincev je združenih preko 4.000 izvajalcev gradbenih del in zaključnih del v gradbeništvu, ostali pa so člani drugih strokovnih sekcij s tega področja.

Usmeritev dela Sekcije gradbincev je bila že ob ustanovitvi prevsem sodelovanje pri oblikovanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje in predpisov, ter drugih pogojev, ki se nanašajo na dejavnost članov sekcije. Sekcija je aktivna tudi pri spremljavi oz. pripravi normativov za gradbena dela, pri oblikovanju cen in pospeševanju uvajanja sodobnih tehnoloških dosežkov, razvijanju dobrih poslovnih običajev in obveščanju članov sekcije in javnosti o delu sekcije in o vseh dogajanjih in novostih s področja gradbeništva. Pomembna je njena skrb za redno in dopolnilno izobraževanje članov in njihovih zaposlenih ter aktivno vključevanje v prenovo programov za poklicno izobraževanje. Vzporedno tečejo tudi aktivnosti pri izvajanju mojstrskih izpitov. Sekcija za svoje člane in njihove zaposlene organizira oglede specializiranih sejmov, predvsem v tujini.

V zimskem obdobju vsako leto sekcija organizira dvodnevno strokovno srečanje, na katerem gradbinci dobijo nove koristne informacije s področja njihovega delovanja in se pogovorijo o problematiki s katero se srečujejo vsakodnevno pri svojem delu. Zaradi velikega števila članov sekcije gradbincev in zaradi različnih vrst del, s katerimi se ukvarjajo, je upravni odbor sekcije sklenil, da bo za posamezna področja dejavnosti članov imenoval odbore. Tako v sklopu sekcije delujejo naslednji odbori: odbor polagalcev keramičnih oblog, odbor pečarjev, odbor izvajalcev gradbenih del in odbor izvajalcev suhomontažnih del. Zaradi lažjega informiranja in bolje organiziranega delovanja čimvečjega števila gradbincev, bo sekcija tudi v prihodnje podpirala ustanavljanje gradbenih sekcij v območnih obrtnih zbornicah oziroma v regijah.

Sekcija gradbincev je oblika organiziranosti v OZS, ki združuje člane v isti dejavnosti - njen položaj in način delovanja je določen v Statutu OZS, posebej pa še v poslovniku sekcije. Poslovnik določa način dela sekcije in njene organe, način volitev ter pravice in dolžnosti članov. Sekcija ima upravni odbor in skupščino sekcije, ki jo sestavljajo poslanci iz gradbene dejavnosti pri območnih obrtnih zbornicah. Upravni odbor ima neprofesionalnega predsednika ter podpredsednika in sekretarja sekcije. Upravni odbor sekcije šteje 11 članov.

Predsednik sekcije, ki je istočasno tudi predsednik upravnega odbora je Zoran Simčič, Vojkova ulica 8, 5213 Kanal, 041/759 781, e-pošta: zoran.simcic@siol.net

Sekretar sekcije je Janko Rozman, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana, tel. 01/583 05 40, faks: 01/58 30 599, mob.: 031/347 201, e-pošta: janko.rozman@ozs.si

Pripeti dokumenti:
Program dela sekcije

-->