Znak odličnosti v gradbeništvu

Znak odličnosti v gradbeništvu lahko prejmejo podjetja iz gradbene dejavnosti, ki izpolnjujejo najvišja merila poslovne odličnosti, dosegajo maksimalne in uravnotežene rezultate poslovanja, ob tem upoštevajo zadovoljstvo kupcev in okolja v katerem delujejo in se želijo stalno izboljševati.

V letu 2016 je bilo podeljenih 20 znakov odličnosti. Pristop k ocenjevanju poteka v dveh korakih. Kandidati najprej izpolnijo vprašalnik o podjetju in po dokončni odločitvi še vlogo za ocenjevanje. Način ocenjevanja in podeljevanja, vstopni pogoji ter kriteriji in merila so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o podeljevanju znaka odličnosti. Ocenjevanje podjetij vršijo usposobljeni ocenjevalci s pomočjo ocenjevalnega modela.  

Glede na dosežene rezultate podjetje lahko pridobi zlati, srebrni ali bronasti znak odličnosti v gradbeništvu. Ne glede na barvo pridobljenega znaka, so vsi dobitniki odlična podjetja iz gradbene dejavnosti, ki izpolnjujejo visoka merila v vseh segmentih poslovanja. Dobitniki znaka odličnosti poleg listine odličnosti, prejmejo logotip znaka z ustreznimi identifikacijskimi oznakami, ki ga v skladu s sprejetimi navodili lahko uporabljajo pri trženju in promociji, v vseh svojih dokumentih in na spletnih straneh. Veljavnost znaka je 2 leti.

Za ocenjevanje v postopkih pridobitve znaka odličnosti v gradbeništvu, je v spomladanskem obdobju odprt prijavni rok do 15. 6. 2016.

 

Zbor za oživitev in razvoj gradbeništva (ZORG)

Celotna gradbena panoga se je v teh kriznih časih povezala, poenotila in oblikovala Odbor za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva (ZORG), ki je predstavnik panoge. Ob izdelanem Programu dela pričakujemo, da nas država pripozna in nam vlada dodeli kompetentnega sogovornika s pooblastili, ki bo vzpostavil konstruktiven in stalen dialog s stroko ter zagotovil, da se s skupnimi močmi poskrbi za oživitev in dolgoročni razvoj slovenskega gradbeništva.

Gradbena panoga (projektiranje in tehnično svetovanje, gradbeništvo in izvajalski inženiring, proizvodnja gradbenih materialov in opreme) ima izjemen potencial za uspešen gospodarski in socialni razvoj države, ki v razvitih državah predstavlja 6 do 8 odstotkov bruto nacionalnega proizvoda in je v osnovi vezana na domači trg. Ima daleč največje spodbujevalne učinke na stanje celotnega gospodarstva v državi in hkrati močan vpliv na kakovost življenja prebivalstva.

Pred nekaj leti (leta 2008) je gradbena panoga v Sloveniji zaposlovala skoraj 100.000 ljudi, danes jih le še okrog 50.000. Od tega je cca 20 odstotkov samozaposlenih. Povprečne plače v gradbeništvu so kljub težkim pogojem dela med najnižjimi in dosegajo le 78 odstotkov slovenskega povprečja. Obseg gradbenih del se je iz 3,55 mrd EUR v letu 2008 zmanjšal na 1,70 mrd EUR v letu 2013, oziroma na slabo polovico. Delež dodane vrednosti gradbeništva v bruto nacionalnem proizvodu je pristal na nivoju 3 do 4 odstotkov (Avstrija 6,5 odstotkov). Zanimanje za gradbene poklice je v izjemnem upadu.

Prihodnost panoge in zaposlenih v njej ostaja še naprej izjemno nepredvidljiva. Kljub enotnemu evropskemu trgu normativne okvire delovanja in pogoje za poslovanje določajo predvsem države same. In prav to dejstvo, da si lahko pravila postavljamo sami, predstavlja priložnost za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva in njegovo ustrezno umestitev v kratkoročno in dolgoročno strategijo razvoja slovenske države.

Memorandum ZORG 2014

Program dela ZORG (podpisan)

Program dela ZORG (daljša verzija)

-->

Skupno strokovno srečanje gradbenikov


Podobno kot že nekaj zadnjh let strokovne sekcije pri OZS, tudi za začetek prihodnjega leta, pripravljamo skupno strokovno srečanje sekcij s področja gradbeništva. Tokrat bodo na januarskem srečanju sodelovale sekcije gradbincev, slikopleskarjev, krovcev in kleparjev ter inštalaterjev-energetikov.

Srečanju bo kot ponavadi konec tedna, v petek in soboto, 26. in 27. januarja 2018, na že tradicionalni lokaciji v Termah Zreče.

V plenarnem delu srečanja, v petek dopoldan, bodo obravnavane vsebine skupne vsem, ki svoja dela izvajajo na gradbenih objektih. Beseda bo tekla o novi gradbeni zakonodaji, ter o novem Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev, ki se bo začel uporabljati z letom 2018.

V petek popoldan bo čas namenjen obravnavi tematike in strokovnih zadev ločeno po posameznih sekcijah. Prav tako bo poskrbljeno, da ne bo dolgčas spremljevalkam, saj bo posebej zanje pripravljen program z naborom zanimivih tem, ki vedno prav pridejo v poslovnem in vsakdanjem življenju.

Na srečanju se bodo, tako kot vsako leto, predstavili dobavitelji gradbenih, kleparsko krovskih, slikopleskarskih, fasaderskih in inštalaterskih materialov in opreme, ki  predstavljajo pomembno vlogo pri kakovostni izvedbi storitev in s svojim prispevkom izdatno pomagajo pri izvedbi vsakoletnega srečanja.  

Generalni pokrovitelj srečanja je ETERNIT Slovenija d.o.o.

O podrobnejši vsebini programa srečanja ter pogojih za udeležbo si lahko preberete na spletni povezavi Skupno strokovno srečanje gradbenikov, kjer je tudi možna prijava na dogodek.

Vabimo vas, da se nam pridružite v čim večjem številu.