Kontakti in koristni naslovi

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
Sekcija gradbincev, Celovška 71,
p.p.2350, 1000Ljubljana,   www.ozs.si


Sekretar sekcije Janko Rozman


tel:  +386 (0)1 58 30 540,
mob.: +386 (0)31 347 201,
Faks: +386 (0)1 58 30 599
e-pošta: janko.rozman@ozs.si

 

 
Republika Slovenija,  Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska c. 48, p.p. 653, 1000 Ljubljana
tel: +386 (0)1 47 87 400      
http://www.sigov.si/mop/

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10 b, 1000 Ljubljana
tel:  +386 (0)1 54 73 333, faks: +386 (0)1 54 73 320
e-pošta: izs@izs.si
http://www.izs.si

Slovenski inštitut za standardizacijo SIST
Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana
tel: +386 (0)1 47 83 013, faks: +386 (0)1 47 83 094
e-pošta: sist@sist.si
http://www.sist.si

ZRMK Holding d.d.
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
tel: +386 (0)1 28 08 181, faks: +386 (0)1 28 08 191
e-pošta: info@gi-zrmk.si
http://www.gi-zrmk.si 

Zavod za gradbeništvo Slovenije ZAG
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
tel: +386 (0)1 28 04 250, faks: +386 (0)1 28 04 484
e-pošta: info@zag.si
http://www.zag.si

Uredništvo revije Gradbenik
Linhartova 3a, 1000 Ljubljana
tel: +386 (0)1 43 06 060, faks: +386 (0)1 43 93 610
e-pošta: revija@gradbenik.net         
http://www.gradbenik.net