Tehnični predpisi s področja graditve

Zakon o graditvi objektov, ki je krovni zakon na področju gradbeništva, je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, kjer se nahajajo tudi povezave do ostalih podzakonski predpisov.