Predstavitev sekcije

Sekcija grafičarjev (takrat imenovana Sekcija grafično papirnih dejavnosti) je bila ustanovljena 21. junija, leta 1988 v okviru obrtnega združenja v Ljubljani. Na prvi skupščini takratne sekcije grafično papirnih dejavnosti je bil izvoljen predsednik Mihael Marolt.  Tedaj je bilo v Sloveniji približno 600 obratovalnic, ki je zaposlovalo 700 delavcev. V začetku delovanja sekcije so se člani zavzemali za skupno reševanje problemov svoje dejavnosti, kot na primer iskanje in dogovarjanje uspešnejših oblik oskrbe in nabave opreme in orodija. Drugi predsednik sekcije je bil Alojz Sešlar. V letu 2008 je skupščina sekcije sprejela sklep, da se Sekcija grafično papirnih dejavnosti pri Obrtno–podjetniški zbornici Slovenije preimenuje v Sekcijo grafičarjev.

Danes ima Sekcija grafičarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Sloveniji približno 650 članov. V sekciji grafičarjev se združujejo obrtnice in obrtniki, ki opravljajo tiskarsko dejavnost (od priprave za tisk in objave do tiskanja (knjig, brošur, plakatov, vstopnic, letakov, katalogov, reklamnih prospektov, koledarjev, poslovnih obrazcev,  vizitk, ipd,) z različnimi tiskarskimi tehnikami  in dejavnost knjigoveštva ter proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona).

Sekcija ima 7- članski upravni odbor, ki ga sestavljajo člani, ki so bili izvoljeni na skupščini meseca junija 2014 iz območnih obrtno-podjetniških zbornic. Upravni odbor ima neprofesionalnega predsednika, podpredsednika in sekretarja sekcije. Predsednik Sekcije grafičarjev je Bernard Bucik, ki prihaja iz Semiča, podpredsednica sekcije pa Irena Judnič iz Kočevja.

Člani v sekciji rešujejo skupne probleme in skrbijo za uresničevanje skupnih interesov. V ta namen je sekcija pripravila program za izračun cen iz katerega je razvidno ali se vam na vaših strojih cena izide.  Sproti želimo cene materialov obnavljati tako, da bo program vedno usklajen z novimi cenami. Program za izračun cen je namenjen kot pomoč članom, predvsem tistim, ki si ne morejo privoščiti novih programov za izračun kalkulacij.  Trenutno je program na spletni  strani sekcije grafičarjev in je dostopen vsem, kasneje bo program dostopen le članom. Program je enostaven in upamo, da vam bo služil v dober namen.

Sekcija skrbi za redno in dopolnilno izobraževanje in skupne promocijske aktivnosti. Vsako leto organiziramo strokovno tradicionalno dvodnevno srečanje članov. Prav tako organiziramo in sofinanciramo tudi ogled strokovnih sejmov.

Sekcija za svoje člane organizira strokovna srečanja. Stroške izvedb se skuša pokriti s sponzorskimi sredstvi, tako da poskuša za svoje člane organizirati seminarje in srečanja brezplačno. Ob tem pa je potrebno poudariti, da bolj kot je sekcija številčna, večji interes je pri sponzorjih. Tako sodelujemo tudi s partnerji kartice Mozaik podjetnih Diners Club, ki so velikokrat sponzorji sekcijskih dogodkov.

Kartica Mozaik podjetnih je skupnost  slovenskih obrtnikov in podjetnikov, ki s svojo pomočjo obrtno-podjetniškega zborničnega sistema pridobivajo številne ugodnosti in popuste pri nakupu materiala in storitev izbranih dobaviteljev, območnih zbornic in članov MOZAIKA PODJETNIH. Sodelujemo tudi s partnerji kartice Mozaik podjetnih Diners Club. 

Kot član strokovne sekcije se lahko povezujete z obrtniki in podjetniki iz iste stroke, si izmenjavate izkušnje , rešujete skupne strokovne probleme in uresničujete skupne interese. 

Vsako leto sekcija organizira tradicionalno strokovno dvodnevno srečanje. Sekcija se stalno zavzema za lažje in boljše poslovanje. V ta namen sekcija pripravlja splošne pogoje poslovanja za grafično strokov. Člani sekcije se vedno lahko obrnejo na sekcijo in podajo svoje predloge in sugestije strokovni službi preko e- pošte. Sekcija vse predloge sprejeme odprto in pobude članov vedno obravnava. Vsi člani sekcije imajo možnost sodelovati in veseli bomo novih pobud.