Upravni odbor sekcije 

Volilna skupščine sekcije je izvolila nov, 7 članski UO Sekcije grafičarjev za mandatno obdobje 2014-2018 v naslednji sestavi:
 
Bernard Bucik, predsednik sekcije in poslanec Skupščine OZS, imenovan s strani UO Sekcije grafičarjev
Irena Judnič, podpredsednica sekcije
Marko Bratina, član
Edmund Požgaj, član
Ravnikar Uroš, član
Sešlar Matej, član
Weingerl Slavko, član

Adrijana Poljanšek, sekretarka sekcije
Telefon: +386 1 583 08 26
Telefaks: +386 1 583 05 99
E-naslov: adrijana.poljansek@ozs.si