Upravni odbor sekcije 

Volilna skupščine Sekcije grafičarjev je izvolila za mandatno obdobje od 2018 do 2022 nov 7 članski UO Sekcije grafičarjev  v naslednji sestavi:
 
Bernard Bucik, predsednik sekcije in poslanec Skupščine OZS, imenovan s strani UO Sekcije grafičarjev
Irena Judnič, podpredsednica sekcije
Marko Bratina, član
Tomaž Požgaj, član
Ravnikar Uroš, član
Sešlar Matej, član
Weingerl Slavko, član