Informativni cenik za strojne inštalacije

Sekcija instalaterjev-energetikov je pripravila informativni cenik za strojne inštalacije. V ceniku so zaobsežena vsa področja strojnih inštalacij, vodovod, ogrevanje in prezračevanje. Področje hladilnih naprav pa je obdelano v Informativnem ceniku monterjev in serviserjev hladilnih naprav, ki ga je pripravil Odbor monterjev hladilnih naprav.

Pripeti dokumenti:

Informativni cenik za strojne inštalacije

Informativni cenik servisiranja hladilnih in klimatskih naprav

Odbor monterjev hladilnih naprav spremlja cene v svoji dejavnosti. Na podlagi izkušenj in in sprememb na tgu je odbor sprejel informativni cenik servisiranja hladilnih in klimatskih naprav. Cene so informativne, brez DDV-ja.

Pripeti dokumenti:

Informativni cenik monterjev in serviserjev hladilnih in klimatskih naprav

Normativi za strojne inštalacije

Sekcija instalaterjev-energetikov je leta 2005 izdala knjigo normativov z naslovom Kalkulacije z normativi za ogrevanje, vodovod in prezračevanje.

Knjigo lahko naročite n priloženem obrazcu.

Obrazec za naročilo normativov