Tehnični predpisi s področja graditve

 

Zakon o graditvi objektov, ki je krovni zakon na področju gradbeništva, je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, kjer se nahajajo tudi povezave do ostalih podzakonski predpisov.

 

 

Predpisi s področja energetike

Zakonodaja s področja energetike je zbrana na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, kjer so dostopni tudi vsi podzakonski akti na podlagi veljavnih zakonov.