Kontakti in koristni naslovi:


Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Sekcija kleparjev in krovcev
Celovška c. 71
p.p. 2350
1000 Ljubljana

Sekretar sekcije Janko Rozman

telefon: +386 (0)1 58 30 540, +386 (0)31 347 201
spletna stran: http://www.ozs.si,
e naslov: janko.rozman@ozs.si


Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska c. 48, p.p. 653, 1000 Ljubljana
telefon: +386 (0)1 47 87 400 spletna stran: http://www.sigov.si/mop 

Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks IFD Fritz-Reuter Strasse 1, D 50968 Köln
telefon: +49 221 39 80 380, telefaks +49 221 39 80 3899 spletna stran: http://www.ifd-cologne.de/ e-naslov: info@ifd-cologne.de  

Inženirska zbornica Slovenije Jarška cesta 10 b, 1000 Ljubljana
telefon: +386 (0)1 54 73 333, telefaks: +386 (0)1 54 73 320 spletna stran: http://www.izs.si/ e-naslov: izs@izs.si 

Slovenski inštitut za standardizacijo Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana
telefon: +386 (0)1 47 83 013, faks: +386 (0)1 47 83 094 http://www.sist.si/ E-pošta: sist@sist.si 

ZRMK Holding d.d. Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
telefon: +386 (0)1 28 08 181, telefaks: +386 (0)1 28 08 191 spletna stran: www.gi-zrmk.si/ e-pošta: info@gi-zrmk.si 

Zavod za gradbeništvo Slovenije Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
telefon: +386 (0)1 28 04 250, telefaks: +386 (0)1 28 04 484 spletna stran: http://www.zag.si/ e-pošta: info@zag.si 

Šolski center Ptuj, Poklicna in tehniška strojna šola Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj
telefon: +386 (0)2 77 24 411, telefaks: +386 (0)2 77 62 021 spletna stran: http://www.s-scptuj.mb.edus.si/strojna e-naslov: strojna@s-scptuj.mb.edus.si 

Srednja šola Domžale Cesta talcev 12, 1230 Domžale
telefon: +386 (0)1 72 40 630 spletna stran: http://www2.arnes.si/~ssljdom10 e-naslov: kutsola.domzale@guest.arnes.si 

Šolski center Celje - Srednja šola za strojništvo mehatroniko in medije,  Pot na Lavo 22, 3000 Celje 
telefon: +386 (0)3 42 85 800, telefaks: +386 (0)3 42 85 880e-naslov: sm@sc-celje.si 

Uredništvo revije Gradbenik Linhartova 3a, 1000 Ljubljana
telefon: +386 (0)1 43 06 060, telefaks: +386 (0)1 43 93 610 spletna stran: http://www.gradbenik.net/ e-naslov: revija@gradbenik.net