Upravni odbor sekcije kleparjev in krovcev

 

  • Rudi RUDNIK, Mariborska 49, 3000 Celje  (predsednik sekcije)

  • Srečko GRAJ, Gornja Bistrica 57, 9232 Črenšovci (podpredsednik sekcije)

  • Edi KNEZ, Movraž 80, 6272 Gračišče

  • Milan HRIBERNIK, Ulica pod Perkolico 56, 2360 Radlje ob Dravi

  • Franc TURŠIČ, Bezuljak 30, 1382 Begunje

  • Tomaž SODNIK, Breg 14, 1218 Komenda

  • Franček LENART, Jiršovci 51a, 2253 Destrnik