Naloge sekcije

Sekcija kovinarjev pri OZS šteje cca. 3000 članov. Njene naloge so: