V prilogi najdete informativni cenik strojne ure, potrjen na 3. seji Upravnega odbora sekcije kovinarjev pri OZS, 22.01.2015

Cene v informativnem ceniku so PRIPOROČENE (nezavezujoče), določene glede na POVPREČJE SLOVENSKIH REGIJ, ne vključujejo cene materiala in so BREZ DDV-ja.

Cenik strojne ure, 22.01.2015.pdf