Odbor CIDESCO Slovenije  

Obrtna zbornica Slovenije je od 19.9.1999 kot nacionalna organizacija slovenskih kozmetikov včlanjena v CIDESCO (Mednarodna organizacija za estetiko in kozmetologijo) s sedežem v Zuerichu. 

Pravila: naloge in cilji združevanja, članstvo pogoji za pristop in vpis v imenik članov, pravice in obveznosti članov, organe sekcije ter njihove pristojnost in način zagotavljanja sredstev za delo sekcije CIDESCO Slovenije v skladu s pravili CIDESCO (Mednarodna organizacija za estetiko in kozmetologijo) in statutom OZS določa »Poslovnik sekcije CIDESCO Slovenije«.

V sekcijo CIDESCO  Slovenije je prostovoljno včlanjenih 42 članov.

Člani CIDESCO morajo poleg statuta CIDESCO, spoštovati tudi »Pravila o uporabi blagovne znamke« in »Etični kodeks CIDESCO«.

Sekcija CIDESCO Slovenije v skladu s »Pravili za podiplomski izpit CIDESCO« za estetike z delovnimi izkušnjami v lepotni terapiji organizira priprave na izpit, kandidati nato izpit opravijo pred mednarodnim izpraševalcem, 28 kozmetičark že ima diplomo CIDESCO (mednarodna diploma CIDESCO), v Sloveniji je tudi že 8 »Beauty salonov CIDESCO«.