Upravni odbor sekcije:

Volilna skupščina Sekcije kozmetikov je 18.4.2018 izvolila nov sedem članski Upravni odbor Sekcije kozmetikov za mandatni obdobje 2018-2022 v naslednji sestavi:

1.    Petra Mrhar, predsednica sekcije
2.    Mojca Janežič, podpredsednica sekcije
3.    Janja Jeršin, članica UO in poslanka sekcije kozmetikov v Skupščini OZS
4.    Nives Cipot
5.    Mušič Branka
6.    Karlinca Delbello
7.    Mohorič Katarina

Poročilo o delu sekcije kozmetikov v letu 2017


POROČILO O DELU SEKCIJE KOZMETIKOV 2013.docx

PROGRAM DELA SEKCIJE KOZMETIKOV 2014.doc