Priročnik za opravljanje lesarske dejavnosti

Lesarska dejavnost je z vidika številnih zakonodajnih zahtev in predpisov ena izmed bolj obremenjenih in zahtevnih panog, kar zahteva dobro poznavanje in upoštevanje predpisov iz področja Varnosti in zdravja pri delu, Varstva okolja, Varstva pred požarom, Certificiranje … Žal je prevelika množica predpisov, ki se nenehno spreminjajo, s katerimi se vam obrtnikom in podjetnikom nalagajo vedno nove obveznosti. Ne malokdaj so predpisi nejasni, zaradi česar imate obrtniki in podjetniki številne težave pri njihovem razumevanju in uporabi.

In prav to je bilo glavno vodilo pri pripravi spletnega priročnika, da nejasne in nerazumljive predpise približamo vam, pripravimo povzetke obveznosti ter praktične primere obrazcev, načrtov…, ki bi vam bistveno olajšalo delo. Prav tako smo številne zakonodajne zahteve iz različnih področij zbrali na enem mestu, sama oblika (spletna) pa omogoča hitro iskanje.