Predstavitev sekcije

Sekcija plastičarjev je bila ustanovljena konec leta 1988 in ima trenutno cca. 500 članov. V sekcijo se združujejo vsi člani obrtne zbornice, ki opravljajo dejavnosti s področja predelave plastike in gume.

Sekcija ima upravni odbor, ki ima skupaj 7  članov.

Predsednik sekcije, ki je tudi predsednik upravnega odbora, je Milan Škapin.

Naloge sekcije

  • spremljanje pogojev poslovanja članov in uveljavljanje predlaganih sprememb, 

  • sodelovanje pri oblikovanju izobraževalnih programov na področju rednega  izobraževanja, organiziranje dopolnilnega izobraževanja članov

  • organizacija skupne promocije članov

  • aktivnosti za izboljšanje poslovanja članov na področju kakovosti 

  • aktivnosti na področju uvajanja novih tehnologij

  • spodbujanje varovanja okolja in energije

  • informiranje članov 

  • oblikovanje in uveljavljanje skupnih interesov članov  v organih zbornice in v drugih  institucijah