Upravni odbor sekcije polagalcev talnih oblog

Predsednik Stanko Srša
Podpredsednik Roman Pogorelec
 
Člani:
Vladimir Černe
Andrej Finžgar
Simon Valenčič 
Bogomir Vodovnik
Robert Zgonec    

Poslanec sekcije v skupščino OZS je Stanko Sršra.