Predstavitev sekcije slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev

Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev je bila ustanovljena v letu 2003. Sekcija združuje vse izvajalce slikarskih, fasaderskih in pleskarskih del ter črkoslikarje. Že nekaj let pred tem pa so bili obrtniki in podjetniki navedenih strok dejavni v Odboru slikopleskarjev in črkoslikarjev, ki je na Obrtni zbornici Slovenije deloval v okviru gradbene sekcije.

Med slikarsko obdelavo v gradbeništvu sodijo: izdelava različnih premazov površin in barvanje gradbenih elementov na različnih podlagah; izdelava črt - črtaljenje, vzorčno valjčkanje, šabloniranje, izdelava različnih barvnih likov in figur, plastik, »špatolatov«, ornamentov, pritrjevanje štukatur in letvic, bordur, izdelava različnih imitacij (postaranja), izvedba različnih dekorativnih tehnik (nanašanje tekstilnih vlaken z gladilko, valjčkom ali brizganjem), nanašanje različnih dekorativnih premazov, kitov in lahkih ometov v notranjosti ali na fasadah objektov, kitanje in glajenje z različnimi disperzijskimi ter drugimi kiti in masami, slikanje interierjev, fasad, streh,....  V fasaderstvo sodi predvsem toplotna izolacija in zaščita stavbe pred vremenskimi vplivi. V pleskarska dela pa sodijo: pleskanje različnih mizarskih, pohištvenih, stavbnih in drugih izdelkov iz lesa, pleskanje kovinskih izdelkov in konstrukcij, zlatenje in imitacija lesa (t.i. flodranje),...

Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev zastopa interese svojih članov predvsem na področju rednega in dopolnilnega izobraževanja kadrov, spremljanja in informiranja članov o predpisih, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu, ter na področju promocije stroke, oblikovanja cen storitev, normativov in pravil za obračunavanje del, varnosti in zdravja pri delu, spremljave novih tehnoloških dosežkov in na vseh drugih za člane zanimivih področjih. Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev je oblika organiziranosti v OZS, ki združuje člane v isti dejavnosti - njen položaj in način delovanja je določen v Statutu OZS, posebej pa še v poslovniku sekcije. Poslovnik določa način dela sekcije in njene organe, način volitev ter pravice in dolžnosti članov. Sekcija ima upravni odbor in predsednika sekcije.

Upravni odbor (UO) ima neprofesionalnega predsednika ter dva podpredsednika. Skupaj ima UO sekcije 9 članov. Predsednik sekcije, ki je istočasno tudi predsednik upravnega odbora je Matjaž Majdič, slikopleskar iz Mengša. ki mu lahko pišete na e-pošto: matjaz.majdic@ozs.si. Sekretar sekcije je Igor Pipan, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana,tel.: 01/583 05 68, e-pošta: igor.pipan@ozs.si.

 

Aktualno:

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije preko sekcije sodeluje v pomembnem evropskem projektu v programu Erazmus+ z naslovom:  “Innovative WBL Painting Talents - IN PAINT” (Project N° 585169-EPP-1-2017-1-LU-EPPKA3-VET-APPRE), katerega namen je izboljšati sistematično sodelovanje med slikopleskarji, izobraževalnimi institucijami in šolami, proizvajalci materialov in orodij ter državnimi institucijami. Stremi k doseganju višjih standardov in profesionalizacije panoge slikopleskarstva, črkoslikarstva in dekoraterstva, k povečanju učinkovitosti praktičnega usposabljanja slikopleskarjev ter izboljšanju podobe slikopleskarstva ter posledično večjega zanimanja mladih za delo v panogi.

Zato bo ustvarjena spletna platforma za širjenje novic in znanja v panogi slikopleskarstva (WBL platform), z željo izpostaviti primere dobrih praks, ki bodo postali temelj za opredelitev novega modela sodelovanja in usposabljanja v panogi slikopleskarstva. Slikopleskarjem in nacionalnim združenjem bo tako predstavljen model izboljšanega partnerstva, ki bo pod okriljem poklicnih združenj in strokovnih sekcij deloval kot posrednik med slikopleskarji in izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Več o projektu si lahko preberete na: http://www.eu-inpaint.eu.

V projektu, ki bo potekal od 2. oktobra 2017 do 30. septembra 2019 sodelujejo:

  • nosilec projekta je UNIEP (Evropsko združenje slikopleskarjev),
  • Landesinnung der Maler und Tapezierer Niederösterreich (Avstrija),
  • Confederatie Bouw – Belgische Schilders (Belgija),
  • Cech maliru, lakyrniku a tapetaru CR z.s. (Češka),
  • Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz (Nemčija),
  • PDA - Painting and Decorating Association (Velika Britanija) in
  • sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS.

V okviru projekta se občanso objavljajo tudi novičke (newsletter), ki jih lahko preberete s klikom na spodnjo povezavo:

- In Paint Newsletter - marec2018.