Predstavitev sekcije slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev

Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev je bila ustanovljena v letu 2003. Sekcija združuje vse izvajalce slikarskih, fasaderskih in pleskarskih del ter črkoslikarje. Že nekaj let pred tem pa so bili obrtniki in podjetniki navedenih strok dejavni v Odboru slikopleskarjev in črkoslikarjev, ki je na Obrtni zbornici Slovenije deloval v okviru gradbene sekcije.

Med slikarsko obdelavo v gradbeništvu sodijo: izdelava različnih premazov površin in barvanje gradbenih elementov na različnih podlagah; izdelava črt - črtaljenje, vzorčno valjčkanje, šabloniranje, izdelava različnih barvnih likov in figur, plastik, »špatolatov«, ornamentov, pritrjevanje štukatur in letvic, bordur, izdelava različnih imitacij (postaranja), izvedba različnih dekorativnih tehnik (nanašanje tekstilnih vlaken z gladilko, valjčkom ali brizganjem), nanašanje različnih dekorativnih premazov, kitov in lahkih ometov v notranjosti ali na fasadah objektov, kitanje in glajenje z različnimi disperzijskimi ter drugimi kiti in masami, slikanje interierjev, fasad, streh,....  V fasaderstvo sodi predvsem toplotna izolacija in zaščita stavbe pred vremenskimi vplivi. V pleskarska dela pa sodijo: pleskanje različnih mizarskih, pohištvenih, stavbnih in drugih izdelkov iz lesa, pleskanje kovinskih izdelkov in konstrukcij, zlatenje in imitacija lesa (t.i. flodranje),...

Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev zastopa interese svojih članov predvsem na področju rednega in dopolnilnega izobraževanja kadrov, spremljanja in informiranja članov o predpisih, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu, ter na področju promocije stroke, oblikovanja cen storitev, normativov in pravil za obračunavanje del, varnosti in zdravja pri delu, spremljave novih tehnoloških dosežkov in na vseh drugih za člane zanimivih področjih. Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev je oblika organiziranosti v OZS, ki združuje člane v isti dejavnosti - njen položaj in način delovanja je določen v Statutu OZS, posebej pa še v poslovniku sekcije. Poslovnik določa način dela sekcije in njene organe, način volitev ter pravice in dolžnosti članov. Sekcija ima upravni odbor in predsednika sekcije.

Sekcija se je leta 2013 začela povezovati z Evropskim združenjem slikopleskarjev UNIEP. Polnopravna članica je postala leta 2015. Še istega leta je bil v 6-članski Upravni odbor UNIEP, ki vodi to evropsko združenje, izvoljen sekretar sekcije g. Pipan. Ponovno je bil izvoljen v novem mandatu 2017-19. UNIEP predstavlja okoli 60.000 slikopleskarjev iz 14 držav članic. V letu 2018 UNIEP praznuje 65-letnico obstoja, ki je bila obeležena 15.11.2018 na seji v Evropskem parlamantu v Strasbourgu. Na seji je bilo prisotno več poslancev Evropskega parlamaneta, veliko bivših predsednikov UNIEP, večina članov Upravnega odbora UNIEP ter več predstavnikov držav članic UNIEP. Žal slovenski predstavniki niso mogli sodelovati, je pa v imenu slovenskih slikopleskarjev na dogodku spregovoril g. Pipan preko video povezave.  več o UNIEP

Upravni odbor (UO) ima neprofesionalnega predsednika ter dva podpredsednika. Skupaj ima UO sekcije 9 članov. Predsednik sekcije, ki je istočasno tudi predsednik upravnega odbora je Matjaž Majdič, slikopleskar iz Mengša. ki mu lahko pišete na e-pošto: matjaz.majdic@ozs.si. Sekretar sekcije je Igor Pipan, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana,tel.: 01/583 05 68, e-pošta: igor.pipan@ozs.si.

 

Aktualno:  

 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije preko sekcije sodeluje v pomembnem evropskem projektu v programu Erazmus+ z naslovom:  “Innovative WBL Painting Talents - IN PAINT” (Project N° 585169-EPP-1-2017-1-LU-EPPKA3-VET-APPRE), katerega namen je izboljšati sistematično sodelovanje med slikopleskarji, izobraževalnimi institucijami in šolami, proizvajalci materialov in orodij ter državnimi institucijami. Stremi k doseganju višjih standardov in profesionalizacije panoge slikopleskarstva, črkoslikarstva in dekoraterstva, k povečanju učinkovitosti praktičnega usposabljanja slikopleskarjev ter izboljšanju podobe slikopleskarstva ter posledično večjega zanimanja mladih za delo v panogi.

Zato bo ustvarjena spletna platforma za širjenje novic in znanja v panogi slikopleskarstva (WBL platform), z željo izpostaviti primere dobrih praks, ki bodo postali temelj za opredelitev novega modela sodelovanja in usposabljanja v panogi slikopleskarstva. Slikopleskarjem in nacionalnim združenjem bo tako predstavljen model izboljšanega partnerstva, ki bo pod okriljem poklicnih združenj in strokovnih sekcij deloval kot posrednik med slikopleskarji in izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Več o projektu si lahko preberete na: http://www.eu-inpaint.eu.

V projektu, ki bo potekal od 2. oktobra 2017 do 30. septembra 2019 sodelujejo:

  • nosilec projekta je UNIEP (Evropsko združenje slikopleskarjev),
  • Landesinnung der Maler und Tapezierer Niederösterreich (Avstrija),
  • Confederatie Bouw – Belgische Schilders (Belgija),
  • Cech maliru, lakyrniku a tapetaru CR z.s. (Češka),
  • Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz (Nemčija),
  • PDA - Painting and Decorating Association (Velika Britanija) in
  • sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS.

V okviru projekta se občanso objavljajo tudi novičke (newsletter), ki jih lahko preberete s klikom na spodnjo povezavo:

- In Paint Newsletter - marec2018

- In Paint Newsletter - september 2018

 

Želite izvedeti še več?  

_____________________________________

 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije preko sekcije sodeluje tudi v evropskem projektu v programu Erazmus + KA2 - Cooperation for Innovation and teh Exchange of Good Practices z naslovom: EUROPA-MEISTER - Towards a European quality laber for the Crafts, ki bo potekal od 1. oktobra 2017 do 30. aprila 2020.

Pogodbo o sodelovanju v projektu je OZS podpisala 12.12.2017, skupni proračun projekta pa znaša 331.992,00 EUR. V okviru projekta se bo analiziralo stanje in organizacija izobraževalnega sistema na področju slikopleskarstva v sodelujočih državah. Oblikoval se bo večjezični profil kompetenc, ki se bo nahajal v podatkovni bazi SKILLSBANK. Oblikovala se bo evropska mreža (mojstrskih) šol, kjer se bodo razvijali načini in tečaji e-učenja in učnih gradiv. Končni cilj projekta pa je vzpostavitev mojstrskih nazivov v panogi na evropskem nivoju in sicer na 6. stopnji evropskega ogrodja kvalifikacij-EOK.

V projektu sodelujejo:


 V okviru projeka se občasno objavljajo tudi novičke (newsletter), ki jih lahko preberete s klikom na spodnjo povezavo:

- EUROPA MEISTER Newsletter - v pripravi

 

Želite izvedeti več?