Normativi za slikopleskarska dela 

Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je izdala knjigo SLIKOPLESKARSKA DELA - Normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikopleskarskih del s popisi del (2. izdaja, marec 2008).

V knjigi formata A4, ki je vezana v trde platnice, je na 189 straneh obdelanih šest poglavij: slikarska dela, pleskarska dela, tapetarska dela, fasaderska dela - lahke kontaktne fasade in tlakarska dela.

V vsakem poglavju je najprej predstavitev posamezne vrste dela z opisom podlag, uporabe materialov, načinom izvajanja, opisom delovnih pogojev ter načinom merjenja in obračunavanja opravljenih del. V nadaljevanju posameznega poglavja pa so v tabelarični obliki navedeni normativi porabe materialov in delovnega časa potrebni za izvedbo del.

Na koncu knjige so dodani tudi POPISI DEL.

Knjigo lahko naročite s priloženo    NAROČILNICO

Dokazilo o plačilu priložite izpolnjeni naročilnici in pošljite na navedni naslov v naročilnici.

 

Informativni cenik slikopleskarskih in črkoslikarskih del  

Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev spremlja področje gibanja cen v stroki in pripravlja informativni cenik v katerem se cene po potrebi prilagajajo dogajanjem na tržišču. Obdelane so samo najbolj pogoste vrste slikoleskarskih del, za vsa ostala dela se ceno določi na podlagi predhodnega ogleda. Cene v ceniku so informativne in neobvezujoče. Davek na dodano vrednost v informativnih cenah ni vračunan. Iz cenika so razvidni tudi nekateri dodatki na cene pri zahtevnejših izvedbah in vrednosti režijske ure za slikopleskarska in črkoslikarska dela.

Pripeti dokumenti:

Informativni cenik slikopleskarskih in črkoslikarskih del.