Upravni odbor sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev

 

MATJAŽ MAJDIČ , predsednik UO

DUŠAN PRESETNIK , podpredsednik UO

DIMITRIJ VIVODA , podpredsednik UO

VOJKO LETONJA , član UO

ALEKDANDER GOREČAN, član UO

SREČKO ŠIMEC, član UO

MILAN MARINKO, član UO

DUŠAN PODGORŠEK, član UO

IGOR ZUPANČIČ, član UO