Sekcija steklarjev 

Sekcija obdelovalcev stekla je bila ustanovljena 21. aprila 1988. Ta je združevala dejavnosti: brušenje in graviranje stekla, pihanje stekla, izdelovanje predmetov iz stekla, rezanje stekla.

V program dela si je leta 1988 sekcija zapisala, da bo skrbela za izvajanje programov dela, za razvoj dejavnosti, sodelovala pri spreminjanju zakonodaje, sodelovala na mednarodnem področju, pospeševala napredek stroke, posvetila skrb pri nabavi kvalitetnega repromateriala, sodelovala pri pomoči pri najemanju kreditov, pri izobraževanju, sodelovanje na sejmih...

Njen prvi predsednik je bil steklar g. Tomaž Slokan iz Ljubljane, ki je sekcijo vodil vse do leta 1994, ko je na njeno vodstvo prevzela optičarka ga. Karmen Maretič Debeljak iz Škofje Loke.

Kar široko področje nalog si je začrtala sekcija, ki je bila sprva le sekcija obdelovalcev stekla. Potrebe so narekovale, da se je leta 1991 sekcija preimenovala v sekcijo obdelovalcev stekla in optikov. Leta 1991 je namreč steklo na Steklarski šoli v Rogaški Slatini izobraževanje za poklic optik, kar pomeni, da se je izobraževanje preneslo iz Celja. Tedaj je bilo v registru 173 steklarjev in 89 optikov. Razvoj sekcij in potrebe so narekovale, da se je sekcija obdelovalcev stekla in optikov razdružila in tako je bil ponovno ustanovni zbor sekcije steklarjev 5. junija 1997.

Od tedaj sekciji delujeta ločeno. Za predsednika sekcije steklarjev je bil izvoljen steklar g. Borut Šiško, ing. iz Novega mesta. Le-ta je bil v letu 2002 ponovno izvoljen za predsednika sekcije.

Sekcija steklarjev združuje stavbne steklarje in steklopihalce. Sekcija deluje na različnih področjih. Organizira strokovne seminarje in srečanja, oglede tujih sejmov. Sodelovala je pri pripravi sodobnih izobraževalnih programov. Za poklic stavbnega steklarja je izdelala nomenklaturo za dualni program, vendar žal že tretje leto ni vajencev, ki bi se izobraževali. Sekcija je se pripravila tudi na izvajanje mojstrskih izpitov za poklic mojster stavbni steklar.

Pripeti dokumenti:

PROGRAM DELA SEKCIJE STEKLARJEV ZA LETO 2012.docx