Okvirni cenik steklarskih del

 Velja od 1. aprila 2011 naprej

V ceni ni vračunan DDV, cene so izražene v EUR

Cenik steklarjev 411 OK.pdf