Kontakt

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Sekcija tekstilcev

Adrijana Poljanšek, sekretarka Sekcije tekstilcev
Celovška 71, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 58 30 826
Telefaks: +386 (0)1 50 54 373
E-naslov: adrijana.poljansek@ozs.si  

 Koristni naslovi

 • Naravoslovnotehniška fakulteta
  Oddelek za tekstilstvo 
  Snežniška ulica 5, 1000 Ljubljana
  Telefon: +386 (0)1 20 03 200
  E-naslov: barbara.lavrinc@ntf.uni-lj.si

 • Univerza v Mariboru
  Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje
  Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
  Telefon: +386 (0)2 22 07 500
  E-naslov: info.oblikovanje@uni-mb.si

 • Inštitut za tekstilno in grafično tehnologijo ter oblikovanje (ITGTO)
  Snežniška ulica 5, 1000 Ljubljana 
  Telefon: +386 (0)1 20 03 248
  E-naslov: urska.vrabic@ntf.uni-lj.si

 • Raziskovalni infrastrukturni center
  Oddelek za tekstilstvo
  Snežniška ulica 5, 1000 Ljubljana 
  Telefon: +386 (0)1 20 03 233
  E-naslov: lidija.cerne@ntf.uni-lj.si

 • Revija Tekstilec
  Snežniška ulica 5, 1000 Ljubljana 
  Telefon: +386 (0)1 20 03 272
  E-naslov:tekstilec@ntf.uni-lj.si

 • Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)
  Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Telefon: +386 (0)1 58 64 200
   E-naslov: info@cpi.si

 • Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana
  Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana
  Telefon: +386 (0)1 28 05 330
  E-naslov: info@s-spssb.lj.edus.si

 • Solski center Celje, Šola za storitvene dejavnosti in logistiko Celje
  Ljubljanska  17 3000 Celje
  Telefon: +386 (0)3 42 82 212
  E-naslov: sdl@sc-celje.si
   

 • Tržni inšpektorat RS
  Parmova 33
  1000 Ljubljana
  Telefon: +386 (0)1 28 08 700 
  E-naslov: gp.tirs@gov.si

  Za delo na črno se šteje, če posameznik, pravna oseba ali samostojni podjetnik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen v skladu z zakonodajo. Za učinkovito in uspešno izvedbo postopka je potrebno navesti čimveč podatkov o takem posamezniku in sicer: podatke o kršitelju (osebno ime, stalno oziroma začasno prebivališče), opis prekrška, navedbo dejstev ziroma dokazov, ki kažejo na sum storitve prekrška (čas in kraj dela, za koga je delal, morebitni podatek o plačilu in vse ostale podatke, ki bi bili koristni za uspešno izvedbo postopka). Prijava kršitev:gp.tirs@gov.si