Upravni odbor sekcije

Volilna skupščina Sekcije tekstilcev pri OZS je izvolila nov, 7 članski UO Sekcije tekstilcev za mandatno obdobje 2014-2018 v naslednji sestavi:

1. Rožman Polona, (OOZ RADLJE OB DRAVI),  predsednica  sekcije in poslanka Skupščine OZS, imenovana s strani UO Sekcije tekstilcev 

2. Golub Mladen, podpredsednik  (OOZ KRANJ)

3. Godec Fanika, članica (OOZ NOVO MESTO)

4. Jošar Metka, članica (OOZ MURSKA SOBOTA)

5. Podkrajšek Janja, članica (OOZ MARIBOR)

6. Anzelm Lidija, članica  (OOZ IDRIJA)

7. Milostnik Milan, član (OOZ IZOLA)