Upravni odbor sekcije

Lucija ARNOLD, predsednica   
Rok BEZLAJ, podpredsednik

Člani:

Zlatko BORAK
Primož ČERNIC
Marija ČOP
Matjaž GRILEC
Patricija KAVČIČ 

Poslanec sekcije v Skupščini OZS  je Primož ČERNIC.