Upravni odbor sekcije

Primož ČERNIC, Apia trgovsko podjetje d.o.o., predsednik   
Vladimir CIGLAR, CIM podjetje za trgovino d.o.o.,  podpredsednik

Člani:

Lucija ARNOLD, trgovina z mešanim blagom "LOG", Lucija Arnold s.p.
Marija ČOP, TRGOVINA-GOSTISTVO-PREVOZNIŠTVO "ČOP", Lojze Čop s.p.
Matjaž GRILEC, Prodaja malih živali "ZOO MARKET" Matjaž Grilec s.p.
Patricija KAVČIČ, Zavarovalno zastopanje Patricija Kavčič s.p.
Marijan VOLAVŠEK,  VBM KORENČEK d.o.o.

Poslanec sekcije v Skupščini OZS  je Primož ČERNIC.

Kontakt sekcije: sekcija.trgovcev@ozs.si