Povezave na predpise

Zakon o trgovini
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti
Zakon o varstvu potrošnikov