Upravni odbor sekcije

05.06.2014 izvedena Volilna skupščina Sekcije vzdrževalcev tekstilij, ki je izvolila svoj nov, 7 članski UO Sekcije vzdrževalcev tekstilij  za mandatno obdobje 2014-2018 v naslednji sestavi:

Brodar Matjaž
Grah Franc
Pance Ivan
Žižek Vera
Jerman Likar Mateja
Kodelja Bojan
Zupan Jože

Za predsednika sekcije vzdrževalcev tekstilij je bil izvoljen Zupan Jože.
Poslanec v skupščini OZS, imenovan s strani UO sekcije vzdrževalcev tekstilij, je Bojan Kodelja.

Priponke:


Plan dela Sekcije vzdrževalcev tekstilij pri OZS za leto 2015

Poročilo o delu Sekcije vzdrževalcev tekstilij pri OZS za leto 2014