Upravni odbor Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS

V Upravni odbor Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS za mandatno obdobje 2014-2018 so bili izvoljeni:

1.      Mate Matjaž, OOZ Piran - predsednik
         Restavracija - prenočišča Tomi, Letoviška 1, 6320 Portorož Telefon: +386 5 674 67 50,
         e-naslov: tomi.m@siol.net

2.      Drago Delalut, OOZ Ravne na Koroškem – podpredsednik
         Gostišče Delalut, Dobja vas 119, 2390 Ravne na Koroškem Telefon: +386 2 821 82 40,
         e-naslov: gostisce.delalut@siol.net

3.      Anton Magdič, OOZ Kranj – podpredsednik
         Gostilna Ančka, Nad žago 19, 4201 Zg. Besnica, e-naslov: gostilna.ancka@siol.net, gostilna@ancka.si

Člani:

4.      Marko Budja, OOZ Maribor

5.      Cvar Blaž, OOZ Radlje ob Dravi

6.      Furlan Patricija, OOZ Nova Gorica

7.      Srečko Kunst, OOZ Šmarje pri Jelšah

8.      Marjan Marič, OOZ Murska Sobota

9.      Katja Skok, OOZ Sežana

10.  Janez Štajdohar, OOZ Črnomelj

11.  Mojca Trnovec, OOZ Ljubljana Šiška

Upravni odbor je po volilni skupščini izmed izvoljenih članov UO na prvi seji, v skladu s Statutom OZS, izvolil predsednika sekcije Mate Matjaža in dva podpredsednika sekcije Draga Delaluta in Antona Magdiča. Upravni odbor  je za poslanca skupščine OZS izvolil podpredsednika Draga Delaluta.