Upravni odbor Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS

V Upravni odbor Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS za mandatno obdobje 2018-2022 so bili izvoljeni:

1.      Blaž Cvar, Radlje ob Dravi -  predsednik
         e-naslov: blaz.cvar@gmail.com

2.      Mate Matjaž, Koper – podpredsednik
         e-naslov: tomi@siol.net

3.      Janez Bratovž, (Ljubljana) – podpredsednik
         info@jb-slo.com

Člani:

4.      Olga Belec, Murska Sobota

5.      Igor Brulc, Novo mesto

6.      Furlan Patricija, Branik

7.      Mateja Hrvatin Kozlovič, Koper

8.      Katja Skok, Sežana

9.      Mojca Trnovec, Medvode

10.  Benjamin Ule, Zagorje ob Savi

11.  Klavdija Žilavec, Lendava

Upravni odbor je po volilni skupščini izmed izvoljenih članov UO na prvi seji, v skladu s Statutom OZS, izvolil predsednika sekcije Blaža Cvara in dva podpredsednika sekcije Mate Matjaža in Janeza Bratovže Upravni odbor  je za poslanca skupščine OZS imenoval podpredsednika Mate Matjaža.