Predstavitev sekcije

"Od furmanov do sodobnih cestnih prevoznikov"

Z razvojem obrti v preteklosti se je povečala potreba po večji prodaji blaga na različnih mestih. Tako so za izpolnjevanje teh zahtev po premeščanju blaga in potnikov nastali tudi "javni" cestni prevozniki kot so bili npr. prevozniki s konjsko vprego furmani in kočijaži, ki so se tudi združevali v svoje cehe, ki so imeli svoja cehovska pravila, po katerih so se morali ravnati.

Pred II. svetovno vojno so se obrtniki povezovali v strokovna združenja. Iz podatkov tistega časa vidimo, da sta na slovenskem delovali dve združenji taksistov in kočijažev ter dve združenji cestnih prevoznikov.

Po II. svetovni vojni se je število obrtnikov in s tem tudi cestnih prevoznikov zelo zmanjšalo. Od leta 1975 je število začelo naraščati in se razvijati, ker so bile take potrebe gospodarstva.

Danes je število samostojnih podjetnikov, ki se ukvarjajo z dejavnostjo cestnega prometa okoli 5.000.