Upravni odbor Sekcije za promet

 1. Peter Pišek - predsednik;  Lopata 17, 3000 Celje; T 041 644 677; e-naslov: peter@frigo.si
  (regija št. 8: Celje, Laško, Žalec, Mozirje, Šentjur, Slovenske Konjice, Šmarje, Velenje)

 2. Franc Seršen - podpredsednik; Vasca 10, 1217 Vodice; T 041 663 957; e-naslov: franc@sersentransport.si
  (regija št. 9: Ljubljana: Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška, Vič-Rudnik)

 3. Peter Mirt - podpredsednik;  Blanca 32, 8283 Blanca; T 041 645 795; e-naslov: mirt.peter@mirttours.si
  (regija št. 5: Brežice, Krško, Sevnica, Hrastnik, Trbovlje, Litija)

 4. Bogdan Semenič - član; Podnanos 106, 5272 Podnanos; T 041 615 075; e-naslov: semenic.transport@siol.net
  (regija št. 1: Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin, Idrija, Postojna)

 5. Branko Cipot - član; Polana 48, 9000 Murska Sobota; T 041 664 887; e-naslov: branko.cipot@siol.net
  (regija št. 4: Gornja Radgona, Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Lenart, Ormož)

 6. Branko Tkalčič - član; Dupleška cesta 262, 2000 Maribor; T 041 620 488; e-naslov: branko.tkalcic@siol.net
  (regija št. 11: Maribor, Pesnica, Ruše, Slovenska Bistrica, Ptuj)

 7. Franc Selič - član; Podzemelj 12A, 8332 Gradac; T 040 655 707; e-naslov: prevoznistvo.selic@siol.net
  (regija št. 2: Črnomelj, Metlika, Novo Mesto, Trebnje, Grosuplje)

 8. Gašper Rudl - član; Pameče 76, 2380 Slovenj gradec; T 041 229 647; e-naslov: gasper@nga.si
  (regija št. 3: Dravograd, Ravne , Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi)

 9. Srečo Vidic - član; Cesta v Megre 10, 4260 Bled; T 041 668 755; e-naslov: apv@telemach.net
  (regija št. 7: Jesenice, Kranj, Radovljica, Kamnik, Tržič, Škofja Loka)

 10. Stanislav Čepon - član; Lesno Brdo 24, 1360 Vrhnika; T 041 789 595; e-naslov: stane.cepon@acepon.si
  (regija št. 10: Domžale, Kočevje, Vrhnika, Logatec, Ribnica, Zagorje)

 11. Kocjančič Stefan - član; Cesta borcev 11, 6000 Koper; T 041 620 652; e-naslov: info@miragetrans.si
  (regija št. 6: Izola, Koper, Piran, Cerknica, Ilirska Bistrica, Sežana)

Skupščino sekcije za promet sestavlja po en poslanec iz dejavnosti sekcije iz posamezne OOZ oziroma en poslanec za več OOZ skupaj. Vsak poslanec ima en glas.

Pristojnosti skupščine sekcije so:

- izvoli in razrešuje predsednika sekcije,

- izvoli predsednika delovnega predsedstva skupščine sekcije,

- na predlog predsednika sekcije potrdi listo članov upravnega odbora sekcije in podpredsednika sekcije,

- na predlog organa sekcije odpokliče ali razreši člane upravnega odbora sekcije in podpredsednika sekcije,

- sprejema poslovnik sekcije,

- po potrebi obravnava in rešuje vsa ostala vprašanja, ki spadajo v delovno področje sekcije.


 

Zapisniki UO SP:

 

2018
 

2017


2016

Zapisnik 1. seje

Pregled dela (januar - april 2016)

Zapisnik 2. seje

 

2015

Zapisnik 1 seje.docx

Zapisnik 2. seje
Zapisnik 3. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 6. seje

Poročilo o delu 2015

2014

Zapisnik volilne skupščine SP.pdf  / Vabilo volitve SP.pdf

Vabilo 5 seja UO SP 2014.pdf / zapisnik 5 seje UO SP.doc

vabilo 6 seja UO SP.doc / Zapisnik 6 seje UO SP.doc

vabilo 7 seja UO SP.doc / Zapisnik 7 seje UO SP.doc

vabilo 8 seja UO SP.doc / Zapisnik 8 seje UO.doc

                                                    / Zapisnik 9 seje UO.doc

vabilo 10 seja UO SP.doc / ZAPISNIK 10 SEJE UO SEKCIJE ZA PROMET.docx

ZAPISNIK UO SP S POSLANCI.docx

Zapisniki odborov:

2014

OAP -  Zabeležka OAP 26-6-14.doc