Člani odbora urarjev

Predsednik odbora urarjev

  • ANDREJ KAMBIČ,Bežigrad

Člani odbora urarjev

  • KOVŠČA ALOJZ, Grosuplje

  • DAVID LEČNIK, Celje

  • ALEN ŠTIMAC, Trbovlje

  • MERSLAVIČ SLAVKO,  Brežice