Upravni odbor Sekcije zlatarjev

06.06.2014 je bila izvedena volilna skupščina Sekcije zlatarjev in draguljarjev, ki je izvolila svoj nov, 7 članski UO Sekcije zlatarjev in draguljarjev  za mandatno obdobje 2014-2018 v naslednji sestavi:

Brežnik Dejan
Dragolič Peter
Lavtižar Franci
Kosi Marijan
Kovšca Alojz
Trtnik Luka
Kapun Janja

Za predsednika sekcije zlatarjev in draguljarjev je bil izvoljen Luka Trtnik, ki bo prav tako poslanec skupščine OZS, imenovan s strani UO Sekcije zlatarjev in draguljarjev.

Priponke:

Plan dela Sekcije zlatarjev in draguljarjev pri OZS za leto 2015

Poročilo o delu sekcije zlatarjev in draguljarjev pri OZS za leto 2014