Oznake
»Označevanje alergenov in druge novosti, ki stopijo v veljavo 13.12.2014!«(1)
10 m3(1)
11. nanotehnološki dan(2)
12. državno prvenstvo v floristiki(1)
15. tekmovanje slikopleskarjev Slovenije(1)
2013(2)
24. sejem in tehniški posvet(1)
29. junij(1)
30(1)
31. januar(1)
31. marec(1)
4. državno prvenstvo mladih cvetličarjev(1)
4. Strokovno srečanje gostincev 2011(1)
45. MOS(3)
47. MOS(1)
5 kg nevarnih odpadkov(1)
5 milijonov za inovativna start-up podjetja(1)
7. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij(1)
8. Slovenski forum inovacij(1)
A(1)
Agencija RS za okolje(1)
agregati(2)
AJPES(1)
akcija standardov(1)
akcijski načrt(1)
akontacija(1)
akrualno(1)
aktivnosti sekcije elektronikov in mehatronikov(1)
alkohol in prepovedane droge(1)
alkohol na delovnem mestu(1)

Aktualno

Izkoristite brezplačen dostop do tržno-analitskih baz podatkov Market Analysis Tools tudi v letu 201..

15.12.2014

Vas zanima, katera država uvozi največ izdelkov, ki jih proizvajate in na katerih trgih uvoz teh izdelkov raste? Želite preveriti, kakšne so carinske dajatve ali druge omejitve za vaš izdelek v posamezni državi? Potrebujete pomoč pri raz.. več


Vabilo na poslovno srečanje v Gradcu, 15. januar 2015

09.12.2014

Obveščamo vas, da Avstrijsko – Štajerska agencija za pospeševanje podjetništva, v sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo EEN, katere članica je tudi OZS, organizira mednarodno poslovno srečanje podjetij, ki delujejo na področju ene.. več


Čas praznikov in prodaja zunaj poslovnih prostorov

05.12.2014

Čas prihajajočih praznikov pomeni čas povečane prodaje zunaj poslovnih prostorov, zlasti na stojnicah (kadar se ta glede na spremenjeno definicijo poslovnih prostorov ne šteje za poslovni prostor), sejmih ali celo na domu potrošnika. Zakon.. več


Kratkotrajno delo ožjih družinskih članov po novem

13.11.2014

Sredi avgusta se je začel uporabljati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, razen nekaterih določb v zvezi z osebnim dopolnilnim delom, ki se začnejo uporabljati na začetku leta 2015. Inštitut tako imenovanega kratkotraj.. več


Zaposlitev za polovični delovni čas ter z njo povezana izplačila in dohodnina

21.10.2014

V zadnjem času je bilo precej vprašanj s strani delodajalcev v povezavi z obračunom dohodnine, določitvijo dopusta, izplačilom regresa in povračilom drugih stroškov, ko je delavec zaposlen pri dveh delodajalcih. Zato v nadaljevanju nekaj po.. več


Prenehanje najemnega razmerja za poslovni prostor

21.10.2014

Najemna (zakupna) pogodba je urejena v Obligacijskem zakoniku (OZ), v primeru najema poslovnih prostorov pa se kot lex specialis uporabljajo določbe Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP). Najemna pogodba je dvostransko .. več


Odlog plačila davka pri prenosu nepremičnine ali poslovnega deleža na zakonca ali otroka

17.09.2014

Po prenehanju opravljanja dejavnosti lahko nekateri samostojni podjetniki, ki so pridobili nepremičnine pred začetkom ali med opravljanjem dejavnosti, vendar pred 1. januarjem 2005, te nepremičnine brez dodatne obdavčitve prenesejo v svoje .. več


Novosti Zakona o tujcih

17.09.2014

Državljani tretjih držav, ki bodo v Slovenijo prišli z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, ne bodo več potrebovali dveh dovoljenj,saj bo enotno dovoljenje nadomestilo tako dovoljenje za prebivanje kot tudi delovno dovoljenje. Iz.. več


Bistvene novosti Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

22.08.2014

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) je začel veljati 20. maja 2014, uporabljati pa se je začel 18. avgusta 2014, razen v delu, ki se nanaša na osebno dopolnilno delo, ki se bo začel uporabljati s 1. januarjem 2015. .. več


Nova ureditev glede omejitev izvršbe na plače

13.08.2014

Dne 30.7.2014 so stopile v veljavo spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J), ki med drugim spreminjajo tudi določbe, ki urejajo izvzetje iz izvršbe in omejitve izvršbe (101. in 102. člen ZIZ), to je na kolikšen del plače je mogoče .. več


  1 2 3 ...18 Naprej