Oznake
» Napredni načini prikaza podatkov na LCD in OLED displejih«(1)
»Najpogostejše napake pri elektro inštalacijah in strelovodnih napravah, ugotovljene pri pregledih« in »Izvajanje energetskih pregledov v praksi«(1)
»Označevanje alergenov in druge novosti, ki stopijo v veljavo 13.12.2014!«(1)
»TRŽENJE V EU IN NA TRGIH BRIK TER CARINSKO POSLOVANJE S STROJI IN KOVINSKIMI PROIZVODI«(2)
10 m3(1)
11. nanotehnološki dan(2)
12. državno prvenstvo v floristiki(1)
15. tekmovanje slikopleskarjev Slovenije(1)
2013(2)
2014(1)
2015(2)
2015-2025(1)
22. Seminar Optične Komunikacije (SOK 2015)(1)
24. sejem in tehniški posvet(1)
25. STROKOVNO SREČANJE KOVINARJEV in STROKOVNO SREČANJE PLASTIČARJEV(1)
28.01. - 30.01.2015(1)
29. junij(1)
30(1)
31. januar(1)
31. marec(1)
36. KOTNIKOVI DNEVI, Radenci, 26. in 27.marec 2015(1)
4. državno prvenstvo mladih cvetličarjev(1)
4. letno strokovno srecanje pooblašcenih oseb za izvajanje in pregledovanje elektricnih inštalacij strelovodnih naprav v okviru eTest sheme pri strokovnem Odboru NNELI.(1)
4. Strokovno srečanje gostincev 2011(1)
45. MOS(3)
47. MOS(1)
5 kg nevarnih odpadkov(1)
5 milijonov za inovativna start-up podjetja(1)
5. Kongres podjetnikov Slovenije(1)
60 ur na teden(1)

Aktualno

Do 8.8.2016 je potrebno vrniti posojila družbam, če…!

05.08.2016

8. avgusta lani je začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD- 1I), ki v 495. členu določa, da se v premoženje družbe z omejeno odgovornostjo, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala (7.500 EUR), ne št.. več


Z novelo ZFPPIPP-G težje do odpusta obveznosti v osebnem stečaju za nepoštene dolžnike

16.06.2016

Konec marca (26. 3. 2016) je stopila v veljavo novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP-G (Ur. l. RS, št. 27/2016, z dne 11. 4. 2016). Gre že za sedmo novelo tako imenovanega st.. več


Znižanje zavarovalne osnove

16.06.2016

Član nam je poslal naslednje vprašanje: V aprilu 2016 naj bi začeli plačevati najvišjo možno zavarovalno osnovo (3,5 PP). Dobili smo informacijo, da ne moremo uveljaviti znižanja za 20 %. Ali ga lahko uveljavimo, če smo ocenili, da bo v tek.. več


Objava razpisa P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016

30.05.2016

Slovenski podjetniški sklad tudi v tem letu preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotavlja spodbude za mlada inovativna podjetja z namenom hitrejšega in intenzivnejšega razvoja podjetij. Javni razpis je sofinanciran iz Ev.. več


Nekaj poudarkov novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)

09.05.2016

S 1. aprilom 2016 je začel veljati novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, objavljen v UL RS št. 91/2015 dne 30. 11. 2015), ki je nadomestil in združil v en zakon prej veljaven Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na v.. več


Pojasnila Tržnega inšpektorata RS v zvezi z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov

03.05.2016

Dne 14. 11. 2015 je pričel veljati Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015; v nadaljevanju ZIsRPS), ki med drugim v določenem delu določa Tržni inšpektorat RS (v nadaljevanju TIRS) kot nadzorni organ.&.. več


Pozor, ponovno kroži zavajajoče pismo!

11.04.2016

Zavajajoče ponudbe Pozor, ponovno kroži zavajajoče pismo! Komaj dva meseca nazaj smo vas opozarjali na problematične poslovne ponudbe, v katere so se ujeli nekateri uporabniki e-pobotov, že je pred nami nova zgodba. Naši člani zadnje čase.. več


Aktualni in prihajajoči razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

06.04.2016

Iz naslova Evropskih strukturnih in investicijskih skladov ima MGRT v programskem obdobju 2014-2020 na voljo 885.000.000 evrov. Ta sredstva bodo na voljo slovenskemu gospodarstvu v obliki povratnih in nepovratnih sredstev. Iz naslov.. več


Predložitev obračuna DDPO in DohDej - rok 31. marec

23.03.2016

Na spletni strani Finančne uprave RS je objavljena novica v zvezi z oddajo obračuna DohDej in DDPO. več


Poslovno sodelovanje

09.03.2016

Poslovno sodelovanje Borzo poslovnega sodelovanja najdete tukaj, celotna borza mednarodnega poslovnega sodelovanja pa je dostopna na spletnem naslovu: www.een.si/merlin/. Podrobnejše informacije o ponudbah: Jana Vidic, tel: 01 / 583 08 10.. več


  1 2 3 ...23 Naprej