Oznake
»Označevanje alergenov in druge novosti, ki stopijo v veljavo 13.12.2014!«(1)
10 m3(1)
11. nanotehnološki dan(2)
12. državno prvenstvo v floristiki(1)
15. tekmovanje slikopleskarjev Slovenije(1)
2013(2)
24. sejem in tehniški posvet(1)
29. junij(1)
30(1)
31. januar(1)
31. marec(1)
4. državno prvenstvo mladih cvetličarjev(1)
4. Strokovno srečanje gostincev 2011(1)
45. MOS(3)
47. MOS(1)
5 kg nevarnih odpadkov(1)
5 milijonov za inovativna start-up podjetja(1)
7. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij(1)
8. Slovenski forum inovacij(1)
A(1)
Agencija RS za okolje(1)
agregati(2)
AJPES(1)
akcija standardov(1)
akcijski načrt(1)
akontacija(1)
akrualno(1)
aktivnosti sekcije elektronikov in mehatronikov(1)
alkohol in prepovedane droge(1)
alkohol na delovnem mestu(1)

Aktualno

Kratkotrajno delo ožjih družinskih članov po novem

13.11.2014

Sredi avgusta se je začel uporabljati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, razen nekaterih določb v zvezi z osebnim dopolnilnim delom, ki se začnejo uporabljati na začetku leta 2015. Inštitut tako imenovanega kratkotraj.. več


Zaposlitev za polovični delovni čas ter z njo povezana izplačila in dohodnina

21.10.2014

V zadnjem času je bilo precej vprašanj s strani delodajalcev v povezavi z obračunom dohodnine, določitvijo dopusta, izplačilom regresa in povračilom drugih stroškov, ko je delavec zaposlen pri dveh delodajalcih. Zato v nadaljevanju nekaj po.. več


Prenehanje najemnega razmerja za poslovni prostor

21.10.2014

Najemna (zakupna) pogodba je urejena v Obligacijskem zakoniku (OZ), v primeru najema poslovnih prostorov pa se kot lex specialis uporabljajo določbe Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP). Najemna pogodba je dvostransko .. več


Odlog plačila davka pri prenosu nepremičnine ali poslovnega deleža na zakonca ali otroka

17.09.2014

Po prenehanju opravljanja dejavnosti lahko nekateri samostojni podjetniki, ki so pridobili nepremičnine pred začetkom ali med opravljanjem dejavnosti, vendar pred 1. januarjem 2005, te nepremičnine brez dodatne obdavčitve prenesejo v svoje .. več


Novosti Zakona o tujcih

17.09.2014

Državljani tretjih držav, ki bodo v Slovenijo prišli z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, ne bodo več potrebovali dveh dovoljenj,saj bo enotno dovoljenje nadomestilo tako dovoljenje za prebivanje kot tudi delovno dovoljenje. Iz.. več


Bistvene novosti Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

22.08.2014

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) je začel veljati 20. maja 2014, uporabljati pa se je začel 18. avgusta 2014, razen v delu, ki se nanaša na osebno dopolnilno delo, ki se bo začel uporabljati s 1. januarjem 2015. .. več


Nova ureditev glede omejitev izvršbe na plače

13.08.2014

Dne 30.7.2014 so stopile v veljavo spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J), ki med drugim spreminjajo tudi določbe, ki urejajo izvzetje iz izvršbe in omejitve izvršbe (101. in 102. člen ZIZ), to je na kolikšen del plače je mogoče .. več


Evropski register insolventnosti za brezplačno preverjanje tujih poslovnih partnerjev

22.07.2014

Evropska komisija je prejšnji teden vzpostavila tako imenovani Evropski register insolventnosti, ki povezuje nacionalne registre insolventnosti sedmih držav članic EU - Češko, Nemčijo, Estonijo, Nizozemsko, Avstrijo, Romunijo in Slovenij.. več


Novela zakona o izvršbi in zavarovanju prinaša nekaj sprememb

18.07.2014

V uradnem listu RS, št. 53/2014, z dne 15. 7. 2014, je bila objavljena Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki začne veljati 30. 7. 2014, in prinaša nekaj novosti. več


Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

10.07.2014

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju bo stopila v veljavo 12. julija 2014. S to uredbo so javni naročniki postali zavezani upoštevati dosedanja zgolj priporočila Ministra za finance in Vlade Republike Slovenije glede finančn.. več


  1 2 3 ...18 Naprej