DELODAJALCI: Zakaj vajeništvo?

Vzgojite sami svoj bodoči kader!

Zaposlite sodelavca pri katerem ni potrebnega uvajanja v delovni proces!

Imejte velik vpliv na izobraževalne vsebine in učni načrt izvajanja praktičnega usposabljanja z delom!

Del sredstev, ki so vaša obveznost in jih boste namenili vajencem, bo krila država.

VAJENCI: Zakaj vajeništvo?

Ker vam omogoča, da z več praktičnega usposabljanja pridobite želeni poklic!

Z vključitvijo v vajeništvo so boste vključili v strukturiran izobraževalni program in se (dobesedno) usposabljali z delom v podjetjih in obratovalnicah.

Izobraževanje za poklic bo potekalo v dogovoru z delodajalcem in šolo po vnaprej pripravljenem  načrtu (do 60 % strokovnih vsebin bo izvedeno pri delodajalcu).

V podjetjih vam bodo zagotovili pogoje, da se boste pod vodstvom mentorja postopno vključevali v delovne procese in prevzemali odgovorne naloge.

Vajeništvo je odlična priložnost za začetek vaše poklicne kariere. Vključili se boste v podjetje, ki vlaga v usposabljanje svojih zaposlenih in daje mladim priložnost, da se z delom izkažejo in pridobijo potrebne kompetence za uspešno opravljanje poklica. S tem vam bodo omogočili stalni poklicni razvoj.

Istočasno se boste izobraževali v šoli, usposabljali v podjetju in bili ob tem nagrajeni (dobili boste vajeniško nagrado). Kljub temu, da bo začetna nagrada nižja od tiste, ki jo imajo kvalificirani delavci, vam vajeništvo daje boljše možnosti za hitrejše napredovanje. Vaša nagrada se bo povečevala že med samim usposabljanjem. Z zavzetim pristopom na praktičnem usposabljanju z delom, lahko zaslužite tudi več kot je predpisana nagrada. Višina nagrade ni omejena!

Šola vam bo zagotovila kakovostno izobraževanje, ki bo ustrezno prilagojeno vašemu delu v podjetju. Ob zaključku boste pridobili spričevalo, ki bo poponoma enakovredno spričevali po šolsko izvedenem izobraževalnem programu.

Imeli boste prednost pri vpisu (v primeru omejitve vpisa).

Po končanem izobraževanju boste imeli možnost zaposlitve (zaradi pridobljenih kompetenc lažja zaposljivost) ali nadaljevati izobraževanje (v PTI oziroma t.i. 3+2 programih), saj vajeniška pogodba ni obvezujoča za zaposlitev.

Istočasno se lahko sklene tudi štipendijska pogodba. Poleg nagrade lahko vajenci prejmejo tudi štipendijo.

Nagrada in štipendija ne vplivata na druge socialne transfere!

Pred vpisom v šolo, mora bodoči vajenec skleniti vajeniško pogodbo z delodajalcem, ki ima verificirano učno mesto, in vajeniško pogodbo registrirati pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije!

Dodatne informacije: Mitja Korunovski, tel.: 01 583 08 18, e-pošta: mitja.korunovski@ozs.si

Zloženka Vajeništvo.pdf