Skupni projekt pečarjev in dimnikarjev: Izjava o skladnosti za sobne ogrevalne naprave

14. november 2013

Izjava o skladnosti za serijsko in unikatno izdelane sobne ogrevalne naprave, ki so jo konec oktobra skupaj predstavili odbor pečarjev in sekcija dimnikarjev pri OZS, bo listina, na podlagi katere bo mogoče preverjati, ali so v zvezi s kurilno (in dimovodno) napravo izvedeni ustrezni ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti in za optimalne kurilne učinke.

 

Ker sta dejavnost pečarjev in dejavnost dimnikarjev funkcionalno stični, je pred časom prišlo do pobude, da bi odbor pečarjev in sekcija dimnikarjev oblikovali izjavo o skladnosti za sobne ogrevalne naprave, s čimer bi na področju vgradnje, rabe in vzdrževanja peči in dimovodnih naprav vnesli skupna merila in strokovni red, vse to pa z namenom, da se ti dve dejavnosti opravljata kakovostno in da se podatki, ki izpričujejo kakovost dela izvajalcev, dokumentirajo. V končnem učinku je to »orodje«, od katerega ima na koncu korist predvsem uporabnik.

Peči in dimovodne naprave so funkcionalne naprave in morajo biti izdelane v skladu z več zakonskimi določili. Tako se jih dotika Zakon o graditvi objektov, Zakon o gradbenih materialih ter uredba o emisijah. Vsi ti zakonski dokumenti govorijo le o tem, kako morajo biti naprave narejene, nobena pa ne govori o tem, kako izpolnjevanje teh zahtev dokazovati.

Izjava je zasnovana po zgledu, logiki in praksi nemško-avstrijsko-švicarskega okolja. To ni naključje, saj je predsednik odbora Jurij Hrovat z leti navezal odlične stike z mnogimi pečarskimi združenji, ki se na evropski ravni povezujejo v organizaciji VEUKO, prav te tri dežele pa imajo pečarsko stroko dobro organizirano in prednjačijo tudi, kar zadeva uvajanje napredne zakonodaje. Zato tudi omenjena slovenska izjava o skladnosti povsem upošteva zahteve, ki jih prinaša evropska uredba.

Povedati je treba, da je izjava prostovoljno »orodje«. Vsebuje vse tisto, kar zahtevajo aktualni predpisi, nima pa značaja obvezne listine, za katero bi stala država. Morda je celo bolje, da država (zaenkrat) nima nič pri tem, menita Jurij Hrovat in Simon Dovrtel (iz sekcije dimnikarjev), ki sta bila sicer najbolj vpeta v oblikovanje izjave, kajti sodeč po neproduktivnem obnašanju države bi se znal dober namen hitro sfižiti v slab izdelek. Seveda pa ne zanikata, da bi bilo koristno, če bi bila izjava uradno predpisana. Če bi imela tak status, bi lahko pozitivno selekcionirala med mnogimi izvajalci, ki se danes pojavljajo na konjunkturnem trgu, tudi takimi, ki iščejo priložnosti na kratek rok in pri tem tudi ne nudijo zanesljivih jamstev glede kakovosti in poslovnega poštenja. Podpis in žig izvajalca na izjavi bi hitro razkril tiste, ki so pripravljeni resno in odgovorno delati in tiste, ki bi špekulirali. Ker je osnovna manira špekulantov skrivaštvo, bi se sami izločili iz »igre«.

To pomeni, da je sta odbor in sekcija dali tistim svojim članom, ki korektno delajo, v roke še eno orodje, ki jih bo strokovno »promoviralo« pred strankami. Pečarji in dimnikarji bodo lahko dobili potrebne podatke oziroma programsko podporo le preko obrtno-podjetniške zbornice, seveda le tisti, s statusom člana zbornice.

Jurij Hrovat, predsednik odbora pečarjev: »Nekdo brez ustreznega znanja bo zelo težko izpolnil vsebino izjave o skladnosti: s tem se skušamo otresti šušmarskih izvajalcev, ki nastopajo z dampinškimi cenami, prav tako naj bi s tem zavrli samovgradnjo.«

 

Simon Dovrtel, podpredsednik sekcije dimnikarjev: »Izjava o skladnosti bo nam dimnikarjem pomemben dokument za prvi pregled. Ta izjava vsebuje minimalno potrebno vsebino; tudi če ni obvezna, pa bo tistega, ki bo naredil »ovinek«, za ovinkom vseeno čakalo dejstvo, da jo bo moral uporabiti.«

Janez Kukovica

nazaj na vse novice