Uredništvo revije Obrtnik podjetnik

 

Eva Mihelič,  odgovorna urednica, e-pošta: eva.mihelic@ozs.si, telefon: 01 58 30 559, 030 601 690   

Anton Šijanec,  novinar in posl. koordinator, e-pošta: anton.sijanec@ozs.si, telefon: 01 58 30 533 

Janja Štrigl, vodja trženja, e-pošta: janja.strigl@ozs.si, telefon: 015830801   

Barbara Peteros, tajnica redakcije, naročnina, mali oglasi, e-pošta: revija.obrtnik@ozs.si,
telefon: 01 58 30 507, faks 01 50 54 373