Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev

27. 12. 2022
Avtor: Maja Rigač

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo Predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki je bil v javni razpravi do 2.12.2022. Vlada je na dopisni seji 27.12. sprejela besedilo predloga zakona o čezmejnem izvajanju storitev in ga posredovala v obravnavo v državni zbor.

Zakon je bil pripravljen  s ciljem celovite obravnave položaja napotenih delavcev pri opravljanju čezmejnih storitev, ki jih za svoje naročnike v drugih državah članicah EU zagotavljajo slovenska podjetja in samostojne osebe, nosilci gospodarske dejavnosti.

Prvič po vstopu Slovenije v Evropsko unijo je Slovenija pristopila k sistemski ureditvi čezmejnega poslovanja vseh slovenskih poslovnih subjektov, ki svojo registrirano dejavnost opravljajo s svojimi zaposlenimi delavci. S predlogom zakona se zagotavlja enaka obravnava napotenega delavca glede na samo naravo izvajanja dela (začasno ali občasno oziroma stalno, zaporedoma), določa varovalke za učinkovito preprečevanje kršitev in zlorab delovnopravne zakonodaje ter vzpostavlja orodja za učinkovito izvajanje nadzora nad spoštovanjem pravil čezmejnega izvajanja storitev tako z vidika delovnopravne zakonodaje kot tudi zagotavljanje ustrezne socialne varnosti napotenih delavcev.

Zakon prenaša v slovenski pravni red novo Direktivo 2020/1057/EU o napotenih voznikih v mednarodnem prometu, ki je del svežnja EU o mobilnosti. S prenosom Direktive 2020/1057/EU se z zakonom ZČmIS-1 v slovenskem zakonodajnem okviru zagotavlja:

  • izjema od splošnih pravil o napotitvi, ki veljajo za kabotažo in mednarodne prevoze, z izjemo tranzita, »dvostranskih prevozov« (tako v tovornem kot potniškem prometu) in dvostranskih prevozov z dvema dodatnima postankoma, povezanima s prevozom – ta izjema je omejena na primere, ko med delodajalcem, ki pošilja voznika, in pogodbeno stranjo, ki deluje v državi gostiteljici EU, obstaja pogodba o storitvi;
  • kazni v primeru kršitev obveznosti prevoznikov in napotenih voznikov.

Z namenom zagotovitve enake obravnave delavcev, ki so v enakem delovnopravnem položaju tudi z vidika enake obravnave glede socialne varnosti, se v predlogu zakona predlaga črtanje 2. odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Na tej podlagi samo določeni napoteni delavci plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nižje osnove. Ministrstvo ocenjuje, da to razlikovanje med različnimi kategorijami napotenih delavcev, ki so v istem delovnopravnem položaju, ni ustrezno oziroma celo ustavno sporno. Pri tem ministrstvo poudarja, da je v zvezi z rešitvami, zapisanimi v predlogu zakona, potekal zelo širok in dolgotrajen socialni dialog, ki je privedel do soglasja na Ekonomsko-socialnem svetu v decembru 2022.  

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Besedilo predloga zakona