Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

SPOT

SPOT

SPOTV okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte se uvaja nov nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka. Pod okrilje Slovenske poslovne točke postopoma prehaja tudi dosedanji sistem VEM, tako točke VEM kot portal za podjetja in podjetnike e-VEM. 

Cilj je vzpostavitev celovitega sistema brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte pod enotno znamko. Sistem SPOT bo poslovnim subjektom, podjetnikom in potencialnim podjetnikom nudil nove in izboljšane elektronske storitve, storitve podjetniškega svetovanja, informiranja in podjetniškega usposabljanja ter obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij.

Sistem SPOT, Slovenska poslovna točka, združuje štiri nivoje

Prvi nivo: Portal SPOT (e-VEM) – Informacije in elektronske storitve za poslovne subjekte

Prvi nivo sistema in znamke SPOT, Slovenska poslovna točka, predstavlja portal e-VEM oz. v prihodnje portal SPOT - spot.gov.si.

Portal predstavlja uradno spletno stran sistema SPOT. Na portalu so na voljo podrobnejše informacije o celotnem sistemu SPOT, predstavljeni so različni nivoji sistema, njihove naloge in pristojnosti, na voljo so informacije o točkah SPOT, kontaktih, naslovi, seznami in zemljevid točk SPOT.

Portal e-VEM (portal SPOT) še naprej ostaja ključni portal za podjetnike in poslovne subjekte in horizontalno povezuje različne institucije in pristojne organe s katerimi gradimo storitve za poslovne subjekte. Cilji portala so še naprej usmerjeni k zagotavljanju enostavnega, hitrega in brezplačnega poslovanja podjetnikov in poslovnih subjektov z državo.

Na portalu e-VEM potekajo postopne vsebinske in tehnične nadgradnje. Uporabnikom bodo na voljo nove in nadgrajene elektronske storitve in vsebine o pogojih za poslovanje. Načrtovane aktivnosti bodo vključevale tudi celovito spremembo imena iz portala e-VEM v portal SPOT. Prenova se izvaja v okviru projekta Enotna poslovna točka, ki ga vodi Ministrstvo za javno upravo. 

Drugi nivo: SPOT Registracija – Registracija podjetij s pomočjo svetovalca

Drugi nivo sistema SPOT predstavljajo fizične »registracijske« točke za podporo poslovnim subjektom. Gre za dosedanje točke VEM, kjer uporabnik s pomočjo referenta opravi postopke v okviru portala SPOT (dosedanji portal e-VEM).

Vse storitve, ki jih nudijo točke SPOT Registracija, so brezplačne. Storitve točk SPOT Registracija se izvajajo na:

 • Izpostavah AJPES-a,
 • Upravnih enotah (UE),
 • Gospodarski zbornici Slovenije (GZS),
 • Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) in
 • drugih zbornic, ki imajo status točke SPOT Registracija.

Tretji nivo: SPOT Svetovanje - Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Tretji nivo sistema SPOT predstavlja 12 regijskih točk SPOT svetovanje. Regijsko organizirane točke SPOT svetovanje poleg izvajanja postopkov registracije, izbrisa in statusnih sprememb nudijo širok razpon storitev:

 • informiranje, v smislu rednega in ažurnega obveščanja strank o aktivnostih, razpisih in dogodkih na področju spodbujanja podjetništva;
 • usposabljanja in delavnice, katerih namen je krepiti znanje, veščine in kompetence sodelujočih na področjih povezanih s spodbujanjem podjetniške kulture;
 • osnovno svetovanje strankam na področjih, ki segajo vse od priprave poslovnih načrtov, marketinga in vodenja podjetij, pa tudi do internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud, pri čemer lahko tovrstno svetovanje poteka bodisi telefonsko ali preko e-pošte, pretežno pa z obiskom stranke na lokaciji SPOT regije;
 • animiranje in povezovanje regionalnega okolja z namenom ustvariti tesnejše sodelovanje med vsemi akterji v regiji, vključno s podjetniki; v to dejavnost sodi tudi organizacija dogodkov čezmejnega povezovanja s sorodnimi institucijami v sosednjih državah;
 • izmenjava dobrih praks in odpiranje novih poslovnih priložnosti znotraj Slovenije, kot tudi čezmejno, tako za potencialne podjetnike kot tudi za majhna in srednje-velika podjetja (v nadaljevanju MSP);
 • sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte, kar vključuje poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev, srečanje podpornega okolja v regiji ter predstavitev produktov regijskih podjetij na enem razstavnem mestu v regiji.

Četrti nivo: SPOT Global - Pomoč izvoznikom in investitorjem

Četrti nivo sistema SPOT je nacionalna točka SPOT – SPIRIT Slovenija, javna agencija, ki izvaja obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij ter je namenjen predvsem podjetjem izvoznikom ter investitorjem.

Namen je povečanje usklajenosti (koordinacija) in kvalitete ukrepov podpornega okolja, izboljšanje preglednosti storitev podpornega okolja in komunikacije do uporabnikov ter bogatitev obstoječih in uvajanje novih programov za spodbujanje podjetništva, tujih investicij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja. S tem se bo povečala učinkovitost podpornega okolja, spodbudilo nastajanje in delovanje podjetij ter povečala mednarodno konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Splošni cilji so:

 • Vzpostavitev informacijskega portala za poslovne subjekte, ki bo na enem mestu združeval informacije o storitvah podpornega okolja;
 • Vzpodbuditi usklajeno delovanje podpornih inštitucij;
 • Oblikovanje in izvedba novih podpornih storitev za izvoznike in investitorje;
 • Izgradnja prepoznavnosti sistema SPOT in pozicioniranje SPIRIT Slovenija kot nacionalne SPOT točke. 

Specifični cilji pa so:

 • Izboljšati dostopnost in kakovost informacij ciljnim skupinam uporabnikov;
 • Omogočiti boljši pregled podpornih aktivnosti za poslovne subjekte;
 • Doseči večji obseg in kvaliteto podpornih ukrepov ciljnim skupinam uporabnikov;
 • Doseči višji nivo kompetenc MSP na področju mednarodnega poslovanja;
 • Doseči učinkovitost in kakovost regionalnih SPOT točk.

Notarji

Storitve, ki jih opravljajo točke SPOT (VEM) opravljajo tudi notarji. Notarji imajo poseben status in niso vključeni v sistem SPOT. 

Notarji so pooblaščeni za sprejemanje vseh vrst vlog za gospodarske družbe in druge subjekte vpisa v sodni register, medtem ko so ostale točke SPOT (VEM točke) pooblaščene le za registracijo enostavnih poslovnih oblik (s.p. in enostavna d.o.o.)  ter za prijavo v registre in evidence FURS, ZZZS, OZS. Storitve pri notarjih so plačljive.

Seznam točk SPOT in notarjev