Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Opomnik: Poročanje o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2019 (rok: do 31.03.2020)

24. FEBRUAR 2020  |   Valentina Melkić

V skladu z Uredbo o odpadkih je povzročitelj odpadkov dolžan poročati, če je v preteklem koledarskem letu pri izvajanju njegove dejavnosti nastalo več kot 10 ton odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov ali je v preteklem koledarskem letu zaposloval 10 ali več oseb, ne glede na vrsto zaposlitve. V primeru odpadnih olj, je dolžnost poročati v vsakem primeru, ne glede na nastale količine.
V kolikor ste povzročitelj odpadkov morate ponovno oddati poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2019. Poročilo morate oddati najkasneje do 31.3.2020.

Namen priprave Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi (ODP)  je pridobiti podatke o vrstah in količini odpadkov, nastalih v poslovnih subjekt ih pri izvajanju proizvodne ali storitvene dejavnosti ter o načinih ravnanja z njimi.

ZAKONODAJNA OSNOVA: 29. člen Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15). Link: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7011)

KDO MORA IZPOLNITI OBRAZEC (ODP): Poročevalske enote so poslovni subjekti z različnih področij, ki so med opravljanjem svoje proizvodne ali storitvene dejavnosti proizvedli odpadke.


Na Agenciji RS za okolje (ARSO) bodo objavljena dodatna navodila in obrazci: http://www.arso.gov.si/. Pozor: dokument Nastali odpadki in ravnanje z njimi: ODP ima več zavihkov!)

Pozorni morate biti na KLASIFIKACIJSKI SEZNAM ODPADKOV, ki je določen s sklepom Komisije o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov (2014/955/EU). Seznam odpadkov si lahko ogledate tudi na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Seznam odpadkov), link: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/klasifikacijski%20seznamCELEX-32014D0955.pdf 

Odpadek se uvrsti v posamezno vrsto odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.

Posebej pozorni pa morate biti na klasifikacijsko številko, kjer je poleg številka tudi oznaka zvezdice * to pomeni  nevaren odpadek.  Pazite tudi lastnosti, zaradi katerih so posamezni odpadki nevarni. Uredba o odpadkih to definira z Uredbo Komisije (EU) št. 1357/2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv, ki jo na spletni strani ARSO najdete kot dokument »Priloga III - Lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni« oz na linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1357

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S POROČANJEM IN POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU OBRAZCEV ODP:

Agencija RS za okolje: e-pošta: odpadki.arso@gov.si, tel: (01) 478 45 36, (01) 478 44 46, (01) 478 45 59 in (01) 478 45 14 v času uradnih ur

Statistični urad RS: e-pošta: porocanje.surs@gov, tel: 080 18 48 v času uradnih ur

Preberite tudi:

Pišite nam