Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
OZS Zatopanje članov

Zastopanje in zakonodaja

novica OZS in prevozniki pozivajo vlado k ponovni regulaciji cen goriva

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je na današnji novinarski konferenci poudarila nujnost sprejetja ukrepov pomoči za ublažitev t.i. energetske krize. Tako OZS kot sekcija za promet pri OZS od vlade pričakujeta takojšnjo ponovno regulacijo cen pogonskih goriv, prevozniki pa predlagajo tudi uvedbo komercialnega goriva za cestni transport.

Video posnetek novinarske konference >>>

Predsednik OZS Branko Meh je uvodoma poudaril, da se zaradi rekordnih cen pogonskih goriv in drugih energentov ne dvigajo samo cene prevozov, temveč tudi drugih storitev. »Storitve obrtnikov in podjetnikov se dražijo in se še bodo. Kupna moč bo padla, povpraševanja po naših izdelkih in storitvah bo manj, zato me skrbi, da bomo primorani celo odpuščati. Upam, da nam bo vlada priskočila na pomoč in nam tega ne bo potrebno storiti,« je poudaril Meh, ki obenem upa, da Banka Slovenije ni sprostila omejitev kreditiranja prebivalstva zato, da bodo lahko ljudje plačali kurjavo in elektriko.

Meh je tudi spomnil, da je dr. Golob na enem predvolilnem soočenju dejal, da bo fiksiral cene energentov. »Upam, da bo to res. Apeliram na vlado, naj resno vzame to krizo in ponovno regulira cene goriv.  Sicer bomo negativne posledice nosili državljani in gospodarstvo,« je še dodal Meh.

Tudi prevozniki so se znašli v težkem položaju. Predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek je dejal, da je situacija zelo resna. »Deregulacija cen goriv nas je vse presenetila. Nihče ni pričakoval tega. To je nedopustno in vpliva tako na prevoznike kot na celotno gospodarstvo. Nismo samo prevozniki tisti, ki bomo morali podražitve implementirati v svoje cene,« je dejal Pišek in dodal, da gre za politično krizo in špekulacijo, ne za energetsko krizo. »Prevozniki zahtevamo takojšnjo regulacijo cen goriv ali pa da vlada uvede posebno komercialno gorivo za cestni transport, vsaj dokler se ta politična kriza ne umiri. Prevoznik vpliva na lastno ceno samo v 7 odstotkih, mi nimamo nobenih notranjih rezerv več,« je opozoril Pišek.

Prevozniki so opozorili tudi na velik problem s pridobivanjem delovne sile in delovnih dovoljenj. Predsednik Sekcije za cestni prevoz blaga pri GZS Milan Slokar je pojasnil, da so postopki za pridobivanje delovnih dovoljenj predolgi. »Zaposlovanje je že nekaj časa velik problem. Prvič zato, ker doma ni delovne sile, drugič pa zato, ker moramo zaposlovati 90 % tuje delovne sile. Hrvaška in Nemčija imata te postopke zaposlovanja krajše. Novi vladi zato predlagamo, da skrajša in poenostavi postopke za zaposlovanje,« je dejal Slokar, ki meni, da bi morala imeti nafta za gospodarstvo nižjo ceno.

Evropska komisija je predlagala embargo na uvoz ruske nafte.  Napoveduje se sicer tudi nekaj izjem od embarga, med njimi pa Slovenije ni. »Če nimamo rezervne variante, potem predlagamo, da bi se pridružili državam, za katere se napovedujejo izjeme od embarga, kot so Madžarska, Slovaška, Češka in Bolgarija,« je menil Meh. Tudi Slokar se strinja, da potrebujemo rezervni načrt. »Že sedaj vemo, da je bila ruska nafta cenejša. Od naše vlade in Evrope zahtevamo, naj nam razloži scenarij zamenjave ruske nafte. Če ruske nafte ne bomo imeli, bomo kupovali dražjo nafto in bodo cene še višje. Moramo vedeti, kakšne bodo posledice zamenjave,« je opozoril Slokar.

Glede morebitnega embarga pa je Pišek dejal, da je treba zagotoviti nafto za evropski trg. »Prevozniki so izgubili vse popuste pri  DARS-u, vse komercialne popuste pri naftnih trgovcih. Gospodarstvo krvavi. Naj vlada resno računa, da se takoj srečamo in takoj začnemo reševati ta problem. Če nimamo dovolj zalog nafte, potem je treba dobro razmisliti o embargu,« je še dodal Pišek. Glede dodatka na gorivo pa je Pišek pojasnil, da je potrebna implementacija dodatka na gorivo v ceno prevozov. »Ko gre cena goriva gor, se zvišajo tudi stroški prevoza in obratno. Tisti, ki ne bo implementiral dvig cen goriva v lastno ceno, bo šel v stečaj,« še dodaja Pišek.

 

Video posnetek novinarske konference >>>

 

 

novica Strokovno srečanje gradbincev, kleparjev-krovcev in instalaterjev-energetikov 2022

18. in 19. marca 2022, so imele sekcije s področja graditve objektov strokovno srečanje v Portorožu, v kongresnem centru Hotela Slovenija. Sodelovali so člani Sekcije gradbincev, Sekcije instalaterjev-energetikov in Sekcije kleparjev krovcev. V skupnem delu programa srečanja so udeleženci poslušali predstavitev novega Gradbenega zakona, ki jo je podalo Ministrstvo za okolje in prostor, ter predavanje o vplivu spremembe cen materialov na trgu na cene pri gradbenih del in gradbenih storitev. Pri gradbeni zakonodaji se je razvila dinamična razprava o nedorečenosti izvajanja del za lastne potrebe, ki že vrsto let buri duhove v vrstah gradbenih izvajalcev. Zakon namreč izvajalcem del nalaga vedno nove obveznsoti, gradnjo za lastne potrebe pa lahko izvaja kdorkoli, brez registracije, brez zavarovanja odgovornosti, brez strokovnega vodenja del, brez upoštevanja pravil varnega dela, in po določilih novega Gradbenega zakona tudi brez postopka pridobivanja uporabnega dovoljenja. Za uporabno dovoljenje enostanovanjskih objektov namreč, po novem, zadošča že podpis nadzornika. Prav tako je veliko razburjenja povzročila informacija, da se po naročilu Ministrstva za okolje in prostor pripravljajo standardizirani popisi del v gradbeništvu, in kot kaže velik del strokovne javnosti o tem ne ve nič. Težko obvladljiva je tudi situacija na področju skokovitega naraščanja cen gradbenih materialov in opreme. Naročniki del običajno nimajo posluha za poviševanje cen, čeprav je evidentno, da cene v zadnjem času neobvlaljivo naraščajo. Edina možnost v smislu vsaj delne pozitivne rešitve za izvajalce del v gradbeništvu je, da imajo sklenjene pogodbe o izvedbi del, v katerih so vgrajena pravna določila, ki izvajalcu omogočajo vsaj delno uveljavljanje razlik v cenah vgrajenih materialov in opreme, ki se nekontrolirano pojavljajo na trgu.

Zastopanje in zakonodaja

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) opravlja nalogo zastopanja interesov obrti in malega podjetništva kot eno izmed svojih temeljnih nalog. Kakovostno zastopanje je bistvenega pomena tako za ves obrtno-podjetniški zbornični sistem kot tudi za vsakega posameznega člana oziroma članico.
 
Pomembnejša področja, katerim obrtno-podjetniški zbornični sistem pri zastopanju in sodelovanju z Vlado RS in pristojnimi organi, ki predlagajo novo in spreminjajo obstoječo zakonodajo, namenja še posebno pozornost, so: davčno področje, delovno-pravno področje, ureditev plačilne nediscipline, promet, okolje in prostor, izobraževanje. Zbornični predlogi, ki zadevajo navedena področja, so hkrati tudi podlaga za vsakoletno pripravo Zahtev slovenske obrti in podjetništva.  
 
Sodelovanje z Vlado RS se kaže tudi v zastopanosti predstavnikov OZS v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), ki obravnava vprašanja, ukrepe, predloge, mnenja in stališča, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko (plače, prispevki, pokojnine, invalidnine, socialne pomoči in nadomestila, problematika zaposlovanja, davki, pravna varnost,…). V okviru ESS sodeluje OZS pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov v obliki predlogov, mnenj, priporočil, pobud ter stališč.
 
OZS je na področju izobraževanja uveljavljen socialni partner. Interese svojega članstva zastopa pri načrtovanju, programiranju in izvajanju srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in višjega strokovnega izobraževanja; delodajalci imajo ključno vlogo pri izvajanju praktičnega usposabljanja. Predstavniki OZS po načelu socialnega partnerstva sodelujejo v nacionalnih organih na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih); poleg tega pa še v različnih drugih odborih, svetih, komisijah ter svetih javnih zavodov.
 
Pišite nam