Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Zastopanje in zakonodaja

OZS Zatopanje članov

Zastopanje in zakonodaja

novica Spremembe davčne zakonodaje so sprejete

Poslanci Državnega zbora RS so sprejeli spremembe davčne zakonodaje (zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in zakona o davčnem postopku), v Uradnem listu RS pa so bile objavljene v torek, 5.11.2019. Spremembe se bodo začele uporabljati s 1.1.2020.

Bistvenih sprememb za podjetnike in obrtnike nova davčna zakonodaja ne prinaša, bodo pa s spremembami precej bolj zadovoljni delavci. Sprememba Zakona o dohodnini namreč prinaša razbremenitev plač v 2. in 3. dohodninskem razredu za eno odstotno točko. Zvišale so se meje dohodninskih razredov ter dvig splošne olajšave na 3.500 eur, dodatna splošna olajšava pas se bo izračunavala linearno.

Nova dohodninska lestvica:

 

Če znaša neto letna davčna osnova v eur

znaša dohodnina v eur

nad

do

 

8.500

 

16%

8.500

25.000

1.360

+ 26% nad 8.500

25.000

50.000

5.650

+ 33% nad 25.000

50.000

72.000

13.900

+ 39% nad 50.000

72.000

 

22.480

+ 50% nad 72.000

 

Zavezanci, ki oddajajo premoženje v najem in dosegajo dohodke iz kapitala, lahko pričakujejo višjo obdavčitev, saj se stopnja dohodnine dviguje na 27,5 %. Prav tako se bodo nekoliko dvignili tudi normirani stroški pri oddajanju premoženja v najem in sicer iz 10 % na 15 %. Po novem bodo podjetja, ki dosegajo pozitivno davčno osnovo, morala plačati davek. Določene bodo namreč omejitve koriščenja davčnih olajšav tako, da bo efektivna stopnja obdavčitve znašala 7 %.

 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je, skupaj z ostalimi delodajalskimi organizacijami, v okviru pogajanj dosegla, da se nominalna davčna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb ne spreminja in tudi naprej ostaja pri 19 odstotkih.

zastopanje Spremembe pokojninske in zakonodaje s področja trga dela v javni razpravi

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je posredovalo predlog sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakona o urejanju trga dela v javno razpravo, ki traja do 2.9.2019.

Zastopanje in zakonodaja

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) opravlja nalogo zastopanja interesov obrti in malega podjetništva kot eno izmed svojih temeljnih nalog. Kakovostno zastopanje je bistvenega pomena tako za ves obrtno-podjetniški zbornični sistem kot tudi za vsakega posameznega člana oziroma članico.
 
Pomembnejša področja, katerim obrtno-podjetniški zbornični sistem pri zastopanju in sodelovanju z Vlado RS in pristojnimi organi, ki predlagajo novo in spreminjajo obstoječo zakonodajo, namenja še posebno pozornost, so: davčno področje, delovno-pravno področje, ureditev plačilne nediscipline, promet, okolje in prostor, izobraževanje. Zbornični predlogi, ki zadevajo navedena področja, so hkrati tudi podlaga za vsakoletno pripravo Zahtev slovenske obrti in podjetništva.  
 
Sodelovanje z Vlado RS se kaže tudi v zastopanosti predstavnikov OZS v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), ki obravnava vprašanja, ukrepe, predloge, mnenja in stališča, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko (plače, prispevki, pokojnine, invalidnine, socialne pomoči in nadomestila, problematika zaposlovanja, davki, pravna varnost,…). V okviru ESS sodeluje OZS pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov v obliki predlogov, mnenj, priporočil, pobud ter stališč.
 
OZS je na področju izobraževanja uveljavljen socialni partner. Interese svojega članstva zastopa pri načrtovanju, programiranju in izvajanju srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in višjega strokovnega izobraževanja; delodajalci imajo ključno vlogo pri izvajanju praktičnega usposabljanja. Predstavniki OZS po načelu socialnega partnerstva sodelujejo v nacionalnih organih na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih); poleg tega pa še v različnih drugih odborih, svetih, komisijah ter svetih javnih zavodov.
 
Pišite nam