Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
novica Država mora rešiti problematiko upokojenih obrtnikov

Obrtniki so bili v preteklosti izločeni iz državnega pokojninskega sistema, zato so se morali zavarovati sami. Ustanovili so Sklad obrtnikov in podjetnikov, ki pa po letu 2016 nima več zagotovljenih sredstev za pokojnine upokojenih obrtnikov. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije menimo, da je država dolžna poskrbeti za te obrtnike, zato pozivamo poslance, da sprejmejo vloženi amandma poslanske skupine SDS k proračunu RS za leto 2020, katerega namen je rešiti to problematiko.

 

Amandma predvideva povečanje izplačevanja pravic za 6 milijonov evrov v okviru Ministrstva za finance, za namene reševanja Sklada obrtnikov in podjetnikov.

 

Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP) je bil ustanovljen iz razloga, ker v petdesetih letih prejšnjega stoletja obrtniki v tedanjem družbenem sistemu niso imeli možnosti vplačevati v državni pokojninski sistem in jim je za zagotovitev pokojnine ostala edina možnost vplačevanje v SOP. Da bi država odpravila posledice pretekle krivičnosti, se je leta 2000 obvezala refundirati pokojnine starejših upokojencev. Tako bi SOP imel dovolj sredstev, da bi tudi sedanji aktivni člani, na katere se je prenesel strošek financiranja namesto države, v prihodnosti dobili pokojnine, ustrezne premijam, ki so jih plačevali. Pokojnine iz tega sklada pa se znižujejo. Država je namreč leta 2016 s spremembo Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti RS iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja praktično ukinila financiranje SOP (iz 6 milijonov na 0,6 milijona evrov).

 

Znižanje pokojnin je povzročilo veliko ogorčenje obrtnikov po vsej Sloveniji. V OZS smo zato apelirali na poslance, da podprejo amandma SDS ter s tem sprejmejo rešitev, ki bo zagotovila stabilno financiranje SOP in več kot 10 tisoč osebam omogočila prejemanje pokojnine, ustrezne premijam, ki so jih plačevali v preteklosti.

 

novica Ukrep Banke Slovenije škodljiv tudi za gospodarstvo
Ukrep Banke Slovenije razburja tudi slovenske obrtnike in podjetnike ter njihove zaposlene. Po oceni Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) je ukrep neživljenjski in nepremišljen, negativne posledice pa bo kmalu občutilo celotno slovensko gospodarstvo.
Dovoljenja
OZS izvaja na podlagi Obrtnega zakona in Zakona o prevozih v cestnem prometu  naslednja javna pooblastila:
 
 • Vodi postopek izdaje, spremembe in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja
 • Naloge s področja poklicnega izobraževanja
 • Nadzor nad strokovno usposobljenostjo nosilcev obrtnih dejavnosti, nad osebami, ki izvajajo poklicno izobraževanje in nad primernostjo obratovalnic, v katerih se izvaja poklicno izobraževanje dijakov
 • Vodenje registra obrtnih dovoljenj, registra obratovalnic, registra oseb, ki so pooblaščene za izobraževanje dijakov, registra obratovalnic, kjer se poklicno izobraževanje izvaja in registra izdanih spričeval o opravljenem mojstrskem izpitu
 • Izdaja potrdila o zakonitem opravljanju obrtne dejavnosti v Republiki Slovenij (EU potrdila)
 • Vodi postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom in državljankam držav pogodbenic
 • Prijava čezmejnega občasnega opravljanja obrtnih dejavnosti za fizične in pravne osebe iz države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacija
 • Izdaja certifikate, s katerimi potrdi, da je določen izdelek mogoče šteti in poimenovati kot predmet domače ali umetnostne obrti
 • Izdaja in odvzema licence in licence Skupnosti za opravljanje prevozov v cestnem prometu
 • Izdaja potrdila za voznike, ki niso državljani ene od držav članic Skupnosti
 • Izdaja oznake za avtotaksi prevoze
 • Deli dovolilnice za mednarodni prevoz blaga domačim prevoznikom, vključno s CEMT dovolilnicami
 • Izdaja potrdila prevoznikom v postopku pridobitve ruske vize
Pišite nam