Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Javna pooblastila - Dovoljenja

novica Delodajalci opozarjajo na problem neodrejanja karanten

Delodajalci opozarjajo na problem neodrejanja karanten, zato je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na ministra za zdravje Tomaža Gantarja naslovila zahtevo, da se karantene odredijo in s tem tudi finančno razbremenijo delodajalce. Prav tako pa se delodajalci ne čutijo dovolj strokovne, da bi lahko odločali o tem, ali naj delavec, ki je bil v visoko rizičnem kontaktu, pride na delo ali ne.

V zadnjih dneh so vse pogostejši primeri, ko se družinski član okuži z novim koronavirusom, vendar pa njegovim družinskim članom iz istega gospodinjstva karantena ni odrejena. Namesto tega dobijo elektronsko sporočilo z navodili za osebo s potrjeno okužbo in za tiste osebe, ki so bile okužbi izpostavljene. 

Ko so v konkretnem primeru družinski člani poizvedovali pri ministrstvu za zdravje, NIJZ in svojem osebnem zdravniku, so dobili odgovor, da jim karantena ne bo odrejena. Kot tudi piše v zadnji točki omenjenih navodil, pa se morajo, če so zaposleni, s svojim delodajalcem dogovoriti za delo od doma (v kolikor jim to narava dela dopušča) oz. se morajo dogovoriti o načinu dela.

Primer: Obrtnik, nosilec dejavnosti, zboli za novim koronavirusom. Njegova žena je vzgojiteljica v vrtcu, a ji karantena ni odrejena. Ko je ravnatelju sporočila, da je njen mož zbolel, ji je prepovedal vstop v vrtec. Gospe ne bo odrejena karantena, dela od doma pa ne more opravljati. To pomeni, da delodajalec nosi celotno nadomestilo plače (100 %), saj ji je odredil preventivno izolacijo.

»OZS zato od pristojnega ministrstva pričakuje, da družinskim članom in ostalim visoko rizičnim kontaktom odredi karanteno, da bodo delodajalci za čas odrejene karantene upravičeni do povračila izplačanega nadomestila plače in da ljudje ne bodo hodili prosto naokoli. Interventna zakonodaja namreč delodajalcem daje to možnost,« ob tem poudarja predsednik OZS Branko Meh.

Po mnenju OZS je nesprejemljivo, da delodajalec nosi stroške nadomestila plače v primeru odsotnosti z dela pri zdravih delavcih, ki so bili v visoko rizičnem kontaktu. Obenem pa je nesprejemljivo tudi to, da mora delodajalec odločati o tem, ali naj ta delavec pride na delo ali ne.

Poleg tega ne more biti način odsotnosti prepuščen dogovarjanju med delavcem in delodajalcem. Še posebej ne zato, ker je razlog odsotnosti visoko rizični kontakt, zaradi česar bi morala biti delavcu odrejena karantena. Nenazadnje ne more biti od odgovornosti vsakega posameznika odvisno, ali se bo samoizoliral ali se bo gibal naokoli, prav tako pa o tem ne morejo presojati delodajalci, ki za to niti niso strokovno usposobljeni.

 

 

 

novica Frizerji in kozmetiki pozivajo k bolj življenjskim ukrepom

Frizerji in kozmetiki pri OZS so na vlado in resornega ministra Počivalška ponovno naslovili zahtevo po milejših omejitvah za frizersko in kozmetično dejavnost. Predlagajo, da se neživljenjska omejitev ena stranka na prostor odpravi.

Javna pooblastila - Dovoljenja

OZS izvaja na podlagi Obrtnega zakona in Zakona o prevozih v cestnem prometu  naslednja javna pooblastila:
 
 • Vodi postopek izdaje, spremembe in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja
 • Naloge s področja poklicnega izobraževanja
 • Nadzor nad strokovno usposobljenostjo nosilcev obrtnih dejavnosti, nad osebami, ki izvajajo poklicno izobraževanje in nad primernostjo obratovalnic, v katerih se izvaja poklicno izobraževanje dijakov
 • Vodenje registra obrtnih dovoljenj, registra obratovalnic, registra oseb, ki so pooblaščene za izobraževanje dijakov, registra obratovalnic, kjer se poklicno izobraževanje izvaja in registra izdanih spričeval o opravljenem mojstrskem izpitu
 • Izdaja potrdila o zakonitem opravljanju obrtne dejavnosti v Republiki Slovenij (EU potrdila)
 • Vodi postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom in državljankam držav pogodbenic
 • Prijava čezmejnega občasnega opravljanja obrtnih dejavnosti za fizične in pravne osebe iz države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacija
 • Izdaja certifikate, s katerimi potrdi, da je določen izdelek mogoče šteti in poimenovati kot predmet domače ali umetnostne obrti
 • Izdaja in odvzema licence in licence Skupnosti za opravljanje prevozov v cestnem prometu
 • Izdaja potrdila za voznike, ki niso državljani ene od držav članic Skupnosti
 • Izdaja oznake za avtotaksi prevoze
 • Deli dovolilnice za mednarodni prevoz blaga domačim prevoznikom, vključno s CEMT dovolilnicami
 • Izdaja potrdila prevoznikom v postopku pridobitve ruske vize
Pišite nam