Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
novica OZS ne pristaja na dodatne obremenitve gospodarstva

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ne pristaja na predloge sprememb davčne zakonodaje, ki gospodarstvo dodatno obremenjujejo. Na Ministrstvo za finance je zbornica že naslovila svoje pripombe in vlado ponovno pozvala k razbremenitvi stroškov dela.

»Predlagani ukrepi zvišanja nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, vzpostavitev minimalne efektivne obdavčitve podjetij in podjetnikov ter višja obremenitev kapitala predstavljajo dodatno obremenitev gospodarstva. Posledično bi to pomenilo tudi upad novih investicij in tujih vlaganj,« opozarja predsednik OZS Branko Meh.

Po mnenju OZS vlada s predlaganimi ukrepi dejansko le ustvarja vtis razbremenjevanja določenega segmenta. Razbremenitev stroškov dela na eni strani je dejansko »financirana« z dodatno obremenitvijo gospodarstva.

Predlog davčnih sprememb in predlogi OZS

1. Konstantna dodatna splošna olajšava se nadomesti z linearno olajšavo za vse zavezance z letnimi dohodki do višine 13.316,83 EUR

OZS se načeloma strinja s spremembo dohodninske lestvice in linearnostjo dodatne splošne olajšave, pri čemer predlagamo znižanje stopnje v petem dohodninskem razredu iz 50 % na 45 %.

2. Minimalna efektivna davčna stopnja po ZDDPO-2 se določi v višini 7 %, nominalna davčna stopnja se poveča za 1 odstotno točko (na 20 %)

OZS se ne strinja z dodatno obremenitvijo gospodarstva v luči zvišanja nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Minimalno efektivno obdavčitev podjetij podpiramo v višini 3 %, ob pogoju hkratne poenostavitve koriščenja olajšav v raziskave in razvoj ter razširitvi olajšav za investiranje v tehnološko opremo in v proizvodne nepremičnine.

3. Davčna stopnja za dohodke iz kapitala in za dohodek iz oddajanja premoženja v najem po ZDoh-2 se določi v višini 27,5 %

OZS ne podpira dviga davčne stopnje. Vladi predlagamo nižjo obdavčitev dohodkov iz kapitala, saj menimo, da bo nižja davčna stopnja spodbudila davčne zavezance k oddaji davčnih napovedi in posledično pozitivno vplivala na prilive v davčno blagajno. Prav tako predlagamo, da se z dodatnimi ukrepi zajezi sivi trg oddajanja v najem.

4. Neobdavčeni del plače za poslovno uspešnost se ne spreminja.

OZS vztraja pri dvigu neobdavčenega dela plače iz poslovne uspešnosti, najmanj v višini 150 % povprečne plače v RS. Ministrstvu za finance predlagamo tudi davčno razbremenitev ukrepov v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu.

Pogajanja socialnih partnerjev se bodo sicer nadaljevala prihodnji teden.

novica FURS uslišal pobudo OZS za plačilo obveznosti za socialno varnost z enim e-računom
Kako zelo pomembno je učinkovito stanovsko povezovanje obrtnikov in podjetnikov pri prizadevanjih za bolj prijazno poslovno okolje, je naša zbornica ponovno dokazala z zadnjim ukrepom Finančne uprave RS, ki je na pobudo OZS in njenega predloga zapisanega v Zahtevah slovenske obrti in podjetništva oblikovala možnost, da družbeniki in samozaposleni združijo vse svoje obveznosti za plačilo mesečnih prispevkov za socialno varnost in jih plačajo na podlagi le enega e-računa. Dosežek se morda na prvi pogled ne zdi velik, bo pa malim podjetjem vseeno prinesel prihranke in poenostavitev poslovanja, podobno, kot ga je pred leti na primer prinesla uvedba možnosti vodenja enostavnega knjigovodstva in vmes še mnoge druge pridobitve, ki jim je botrovala ravno naša zbornica.
Dovoljenja
OZS izvaja na podlagi Obrtnega zakona in Zakona o prevozih v cestnem prometu  naslednja javna pooblastila:
 
 • Vodi postopek izdaje, spremembe in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja
 • Naloge s področja poklicnega izobraževanja
 • Nadzor nad strokovno usposobljenostjo nosilcev obrtnih dejavnosti, nad osebami, ki izvajajo poklicno izobraževanje in nad primernostjo obratovalnic, v katerih se izvaja poklicno izobraževanje dijakov
 • Vodenje registra obrtnih dovoljenj, registra obratovalnic, registra oseb, ki so pooblaščene za izobraževanje dijakov, registra obratovalnic, kjer se poklicno izobraževanje izvaja in registra izdanih spričeval o opravljenem mojstrskem izpitu
 • Izdaja potrdila o zakonitem opravljanju obrtne dejavnosti v Republiki Slovenij (EU potrdila)
 • Vodi postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom in državljankam držav pogodbenic
 • Prijava čezmejnega občasnega opravljanja obrtnih dejavnosti za fizične in pravne osebe iz države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacija
 • Izdaja certifikate, s katerimi potrdi, da je določen izdelek mogoče šteti in poimenovati kot predmet domače ali umetnostne obrti
 • Izdaja in odvzema licence in licence Skupnosti za opravljanje prevozov v cestnem prometu
 • Izdaja potrdila za voznike, ki niso državljani ene od držav članic Skupnosti
 • Izdaja oznake za avtotaksi prevoze
 • Deli dovolilnice za mednarodni prevoz blaga domačim prevoznikom, vključno s CEMT dovolilnicami
 • Izdaja potrdila prevoznikom v postopku pridobitve ruske vize
Pišite nam