Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Druge informacije

V skladu s 3. odstavkom 16. člena Statuta OZS lahko član izstopi iz članstva na podlagi pisno podane izjave o izstopu iz članstva, ki jo lahko vloži kadarkoli med letom, in sicer, če član vloži izstopno izjavo do 30. 09. tekočega koledarskega leta, mu članstvo preneha s pričetkom naslednjega koledarskega leta ob predpostavki, da bo takrat izpolnil pravilo enoletnega članstva v zbornici.

 

Člani, ki želijo izstopiti iz zbornice, morajo na OZS (Celovška 71, Ljubljana) poslati izstopno izjavo, ki mora vsebovati podatke o poslovnem subjektu (naziv firme, ime, priimek), davčno številko, datum in podpis zakonitega zastopnika.

 

V primeru izstopa iz članstva je član dolžan plačati članarino za obdobje do prenehanja članstva. Člani, ki podajo izstopno izjavo po 30.9. tekočega koledarskega leta v skladu s Sklepom o višini in načinu plačevanja članarine, plačujejo članarino vse do konca naslednjega koledarskega leta.

 

Pogoji izstopa iz članstva so opredeljeni v Statutu OZS.

 

Članom svetujemo, da se pred izstopom iz zbornice podrobno seznanijo z vsemi ugodnostmi članstva ter s cenami storitev, ki veljajo za nečlane zbornice. S kartico Mozaik podjetnih lahko člani uveljavljajo posebne popuste in ugodnosti naših številnih partnerjev, trenutno jih je že preko 100.

Pišite nam