Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novinarsko središče

novica Ravnajmo odgovorno in se cepimo proti COVID-19

Delodajalske organizacije pozivamo prebivalce Republike Slovenije, da tudi po izteku epidemije ravnajo odgovorno in se udeležijo cepljenja proti COVID-19, ter s tem prispevajo k temu, da se v jesenskem času gospodarske razmere zaradi porasta okužb s COVID-19 ne bodo ponovno zaostrile.


Vlada Republike Slovenije ni podaljšala veljavnosti Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 73/21), s čimer se je s 15. 6. 2021 epidemija COVID-19, ki je bila razglašena za območje Republike Slovenije, iztekla. Posledično je vlada odpravila tudi večino ukrepov, ki so se nanašali na omejitve zbiranja prebivalstva ter opravljanje storitvenih dejavnosti.


Prihaja čas dopustov ter s tem čas druženja in ponovnega obiska različnih destinacij, kar je bilo v času trajanja epidemije omejeno ali celo onemogočeno. Številni državljani bomo tako poletne mesece izkoristili za dolgo pričakovan oddih, sprostitev ter nenazadnje za druženje, ki je bilo do sedaj omejeno.


Po sprostitvi omejitev se zato obračamo na prebivalce Republike Slovenije, pravzaprav na vsakega izmed nas, da skupaj vsi še naprej ravnamo odgovorno in se držimo pravil NIJZ. V nasprotnem primeru lahko v jesenskem času ponovno nastopi povečano število zabeleženih primerov okužb s COVID-19, s tem pa lahko pride do ponovne razglasitve epidemije in posledično do sprejema novih omejevalnih ukrepov pri opravljanju številnih gospodarskih dejavnosti.


Ponovnih ukrepov, ki bi prinesli omejitve ali celo prepovedi opravljanja določenih dejavnosti, slovensko gospodarstvo po našem prepričanju ne bi več preneslo, saj je glede na trenutne finančne razmere težko pričakovati dodatno pomoč iz proračunskih virov. V primeru, da bi se gospodarska kriza zaradi ponovne epidemije COVID-19 zaostrila, bi to neobhodno pomenilo konec poslovanja številnih podjetij in še dodatno izgubo delovnih mest.
Glede na navedeno se Trgovinska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije obračamo na vse prebivalce Republike Slovenije, da v času po zaključku epidemije še vedno ravnamo kar se da odgovorno do sebe, svojih bližnjih in drugih soljudi, pri čemer moramo dosledno spoštovati ukrepe, ki so še v veljavi in se udeležiti cepljenja proti COVID-19 ter tudi na ta način prispevati k stabilnemu gospodarskemu in družbenemu okolju.


TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE

novica Razočarani nad vsebino interventnega zakona

Iz zadnje verzije interventnega zakona so žal izključili pomembne ukrepe, ki bi najbolj prizadetim panogam pomagali pri okrevanju po epidemiji. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije zato pričakujemo dopolnitev zakona in hkrati oblikovanje novega PKP9, s katerim bi pomagali tudi vsem ostalim panogam, ki so bile z odlokom zaprte ali omejene več mesecev.

novica Pozivi k odpravi neživljenjskih pogojev dela

Epidemije je konec, a neživljenjski pogoji dela ostajajo. Gostinci, frizerji in kozmetiki, združeni v sekcijah pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, zato ponovno pozivajo vlado in stroko, da odpravita neživljenjske pogoje dela in jim tako omogočita normalno in rentabilno poslovanje.

novica Na Dnevih slovenskega lesarstva o nujnosti povečanja predelave lesa

V okviru Dnevov slovenskega lesarstva je danes potekal osrednji strokovni dogodek lesne industrije, ki ga pripravljata Spirit Slovenija in direktorat za lesarstvo pri MGRT. Na njem so predstavniki delodajalskih organizacij, stroke in politike razpravljali o problemih na področju lesne panoge in predstavili rešitve.

novica Gostinci pričakujejo več od interventnega zakona in pozivajo k odpravi neživljenjskih pogojev

Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS v interventnem zakonu sicer pozdravlja kritje regresa in delno povračilo fiksnih stroškov, a obenem opozarja, da ključne rešitve v zakon niso vključili. Sekcija je namreč za pomoč panogi gostinstva in turizma, ki sta bili zaprti več kot osem mesecev, predlagala tudi začasno znižanje DDV ter povračilo za izpad prometa. Obenem pa je danes sekcija vnovič pozvala vlado in stroko k odpravi neživljenjskih pogojev za delo v gostinstvu in turizmu ter opozorila, da pogoj PCT za vstop v notranjost na Hrvaškem ne velja.

novica Do ukrepov pomoči naj bodo upravičeni vsi, ki so bili zaprti ali omejeni

Interventni zakon predvideva ukrepe pomoči zlasti za panogi gostinstva in turizma, vendar pa na hude stiske opozarjajo tudi predstavniki drugih panog. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ki združuje 30 različnih panožnih sekcij, je zato na MGRT poslala pripombe na interventni zakon z željo, da bi bili do ukrepov upravičeni tudi ostali subjekti, ki so bili v času epidemije več mesecev z odlokom zaprti ali omejeni.

novica OZS letos z rekordnim številom zahtev

Člani Upravnega odbora OZS so na današnji seji potrdili letošnje zahteve slovenske obrti in podjetništva, ki obsegajo rekordnih 170 zahtev. Med osrednjimi zahtevami so povračilo izgube prihodkov podjetjem, ki so bila v času epidemije zaprta ali omejena pri poslovanju, kritje regresa za leto 2021 za najbolj prizadete panoge, znižanje stopnje DDV za storitve gostinstva in turizma, podaljšanje vseh ukrepov do konca leta in oblikovanje finančnega inštrumenta za okrevanje po epidemiji.

novica Breme nadomestil v času bolniškega staleža naj preide na ZZZS že po 20 delovnih dneh

V OZS že več let opozarjamo na problem bremena, ki ga imajo delodajalci s kritjem nadomestil v času bolniškega staleža delavca. Po sedanji ureditvi mora delodajalec namreč kriti nadomestilo delavcu za 30 delovnih oziroma 42 koledarskih dni, kar je absolutno predolgo obdobje. Zato smo v OZS pozvali vse poslanske skupine, da podprejo predlog zakonskih sprememb, ki ga je vložila poslanska skupina SAB in ki obenem rešuje dolgoletno zahtevo OZS.

novica Pričakujemo sproščanje ukrepov in interventni zakon za gostinstvo in turizem

Panogi gostinstva in turizma sta med najbolj prizadetimi panogami zaradi epidemije Covid-19, zaprti sta bili več kot osem mesecev. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije zato opozarjamo, da je treba nujno sprejeti interventni zakon, ki bo panogama zagotovil pravočasno pomoč. Obenem pa pozivamo k takojšnji odpravi neživljenjskih pogojev.

novica Ministri prevoznikom obljubili finančne spodbude

Vodstvo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je na današnjem sestanku na sedežu OZS ministrom Počivalšku, Vrtovcu in Vizjaku predstavilo najbolj pereče probleme prevoznikov in zahtevo po finančnih spodbudah za prevozniški sektor. Ministri zagotavljajo, da bodo spodbude kmalu, in sicer v obliki kreditnih linij SID banke ter nepovratnih sredstev iz podnebnega sklada.
Pišite nam