Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Javna pooblastila - Licence

PrevoznikiZakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu. Licenca je dovoljenje za izvajanje prevozov potnikov in blaga v notranjem cestnem prometu. Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu se pridobi z licenco Skupnosti. Licenca Skupnosti velja tudi za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu.


Sprememba Zakona o prevozih v cestnem prometu

Dne 26. 6. 2021 začne veljati spremenjen Zakon o prevozih v cestnem prometu.  

Spremembe bodo vplivale tudi na pogoje za pridobitev licence za izvajanje prevozov potnikov in avtotaksi prevozov z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža najmanj 8 sedežev.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu je dosegljiv na povezavi :
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1998/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-prevozih-v-cestnem-prometu-zpcp-2h
 

 

Novi pogoji za licenco Skupnosti - POZOR!

Pogoji za izdajo licence so:
 1. imeti dober ugled
 2. imeti ustrezen finančni položaj
  • Oseba, ki želi opravljati dejavnost prevozništva, mora imeti na voljo kapital in rezerve v višini najmanj 9000 EUR za prvo motorno vozilo in 5000 EUR za vsako naslednje vozilo. Za opravljanje prevoza potnikov z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ 8 sedežev, mora imeti oseba kapital in rezerve v višini 3000 EUR za prvo motorno vozilo in 1500 EUR za vsako naslednje vozilo.
 3. izpolnjevati pogoj glede strokovne usposobljenosti upravljavca prevozov
 4. biti lastnik vsaj enega v Republiki Sloveniji registriranega motornega vozila za posamezne vrste prevozov ali imeti pravico uporabe tega vozila na podlagi najemne oziroma zakupne pogodbe ali lizing pogodbe.  
 5. poravnane mora imeti vse davčne obveznosti in prispevke za socialno varnost (le v primeru izdaje nacionalne licence)
Izpolnjevanje pogojev za licenco Skupnosti po novi zakonodaji - ROKI!
Licence ni potrebno pridobiti:
 • prevoz pošte kot javne storitve
 • prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil
 • prevoz blaga za lastne potrebe
 • prevoz oseb za lastne potrebe, če se prevozi opravljajo z vozili, ki nimajo poleg voznika več kot 8 sedežev
 • prevoz blaga z vozili ali skupino vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg
 • prevoz s posebnimi vozili, ki so bila izdelana ali predelana za poseben namen in se z njimi ne morejo opravljati prevozi potnikov in blaga na enak način kot z nepredelanimi vozili (npr. avtodvigala, črpalke za beton, vozila za prevoz čebel, potujoče knjižnice, avtobus, predelan v avtodom), kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja
 • prevoz za osebne potrebe
   
Pišite nam