Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Javna pooblastila - Dovolilnice

Kaj so dovolilnice za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza blaga in zakaj so uvedene?mednarodni prevoz

Dovolilnica je javna listina, s katero se dovoljuje pristop vozilu, registriranemu zunaj Republike Slovenije, na ceste v Republiki Sloveniji in vožnjo po njih, oziroma vozilu, registriranemu v Republiki Sloveniji, pristop na ceste v državi, katere organ je izdal dovolilnico, in vožnjo po njih.  Dovolilnica pristojnega organa druge pogodbenice daje prevozniku pravico do opravljanja mednarodnega cestnega prevoza blaga na ozemlju in z ozemlja druge države pogodbenice ali za tranzit čez to ozemlje. Z uvedbo dovolilnic za mednarodni cestni prevoz blaga, so države pogodbenice pridobile možnost kontrole opravljenih prevozov blaga tujih prevoznikov na svojem ozemlju in domačih prevoznikov na tujem ozemlju. Namen dovolilnic je tudi regulacija mednarodnega cestnega prevoza, posledično temu pa varovanje okolja.

Dovolilnica CEMT je večstranska dovolilnica, ki jo izda ITF/CEMT, za mednarodni cestni prevoz blaga, ki ga opravljajo prevozniki s sedežem v državi članici CEMT, kadar se prevozi opravljajo med državami članicami CEMT in tranzitno preko ene ali več držav članic CEMT z vozili, ki so registrirani v državi članici CEMT.

Delitev dovolilnic in dovolilnic CEMT opravlja izdajatelj licenc v upravnem postopku.

Področje izdaje dovolilnic in dovolilnic CEMT zakonsko urejata Zakon o prevozih v cestnem prometu ZPCP ter Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu.
 

Vrste dovolilnic in prevozov

- V mednarodnem cestnem prometu delimo naslednje vrste prevozov:

  • bilateralni prevoz ( prevoz blaga med ozemljema dveh pogodbenic),

  • tranzitni prevoz (prevoz blaga preko ozemlja ene od pogodbenic),

  • prevoz za in iz tretjih držav (prevoz blaga, ki ga opravi prevoznik ene pogodbenice iz (na) ozemlja-e tretje države na (iz) ozemlje-a druge pogodbenice).

- Za omenjene vrste prevozov ločimo naslednje vrste dovolilnic:

  • univerzalna dovolilnica; omogoča vse zgoraj navedene vrste prevozov blaga, če ni z meddržavnim sporazumom drugače določeno, v primeru da so s posamezno državo izmenjane tudi dovolilnice za in iz tretjih držav z univerzalnimi dovolilnicami teh prevozov ni mogoče opravljati

  • bilateralna dovolilnica; samo za bilateralni prevoz (razen v primeru drugačnega dogovora dveh pogodbenic)

  • tranzitna dovolilnica; samo za tranzitne prevoze

  • dovolilnice za in iz tretjih držav; za prevoze iz in v tretje države

  • dovolilnice za in iz tretjih držav brez tranzita lastne države; za prevoze iz in v tretje države (brez tranzita preko ozemlja lastne države)
     

Kako pridobi posamezna država dovolilnice?

Ministrstvo, pristojno za promet, pridobi dovolilnice od pristojnega organa druge države na podlagi mednarodne pogodbe - sporazuma (ali podpisanega protokola, če sporazum ni podpisan), sklenjenega s posamezno državo. Pristojna organa obeh pogodbenic si vsako leto izmenjata dogovorjeno število neizpolnjenih obrazcev dovolilnic. Dovolilnice za prevoz blaga veljajo 13 mesecev od začetka vsakega koledarskega leta (če ni drugače dogovorjeno). Dovolilnica ni prenosljiva in se lahko hkrati uporablja le za eno vozilo.

Kvoto, vrsto in druge pogoje za uporabo dovolilnic določi skupni odbor (mešana komisija), ki je sestavljen iz predstavnikov pristojnih organov pogodbenic. Skupni odbor se izmenično sestaja vsaj enkrat letno; če je potrebno, tudi pogosteje - na zahtevo ene od pogodbenic. Kvota dovolilnic se izmenjuje na podlagi reciprocitete.