Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

RAZPISI - Nepovratna sredstva za mala in srednja podjetja

Vsako leto različni organi v RS objavijo razpise za pridobitev nepovratnih sredstev, z namenom finančne spodbude podjetjem. Spodaj navajamo nekaj razpisov, ki jih lahko koristijo mikro, mala in/ali srednje velika podjetja.

 

Za lažje spremljanje sprememb bomo vsakega 15. v mesecu, v rubriki "Najnovejše objave", objavili vse nove razpise in pozive. Po preteku meseca se bodo objave premaknile v spodnji del, kjer bodo sortirane po ustreznih poglavjih, v okencu "Najnovejše objave" pa bodo dodani novi razpisi in pozivi.

 

NAJNOVEJŠE OBJAVE

Javni razpis za finančni produkt BIZI LIKVIDNOST energija

Namen finančnega produkta je spodbujanje energetske učinkovitosti in trajnostnega upravljanja z energijo pri:
– izboljšanju likvidnosti oziroma pri tekočemu poslovanju gospodarskih subjektov,
– dvigu konkurenčnosti, produktivnosti ter tehnološki opremljenosti,
– vlaganjih na področju varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov,
– vlaganjih na področju učinkovite rabe energije,
– obnovi proizvodnega potenciala gospodarskih subjektov, prizadetih zaradi poplav v avgustu 2023.

Cilji javnega razpisa so:

– obnova proizvodnega potenciala oziroma ohranitev gospodarske dejavnosti po poplavah v avgustu 2023
in zaradi energetske krize,
– večja konkurenčnost in produktivnost,
– izvedba ukrepov za obvladovanje porabe/izgub
energije.

Dokumenti: objava: Uradni list RS. št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Razpisna dokumentacija

 

Več informacij o razpisu: https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-likvidnost-energija/

 

Javni razpis za finančni produkt BIZI LIKVIDNOST poplave

Finančni produkt BIZI LIKVIDNOST poplave je oblikovan za pomoč pri obvladovanju posledic poplav, ki so slovensko gospodarstvo prizadele v mesecu avgust 2023.

Dokumenti: objava: Uradni list RS. št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Razpisna dokumentacija

 

Več informacij o razpisu: https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-likvidnost-poplave/

 

Razpis za MSP s področja tradicionalnega turizma v Italiji, Nemčiji, Sloveniji in na Hrvaškem - EU DigiTOUR Hackathon
Razpis EU DigiTOUR poziva tradicionalna turistična mala in srednja podjetja, ki se želijo podati na pot in vpeljati uporabo digitalnih tehnologij, da bi izboljšali svoje poslovanje.   

 

Več informacij

                          

 

Pametni začetek proti trajnosti za turistične MSP - First Mile pristop

Cilj projekta First Mile je z vedenjskim pristopom izboljšati trajnost in podnebno nevtralnost malih in srednje velikih podjetij (MSP) v turizmu iz Francije, Italije, Norveške in biosfernega območja Julijske Alpe v Sloveniji. (Pozor: velja načelo »prvi pride, prvi melje«).


First Mile™️ pomeni takojšnje ukrepe, ki jih lahko turistična MSP sprejmejo z zelo majhnimi naložbami, vendar z dejanskim napredkom na poti k trajnostnim ciljem in ciljem ničelnega ogljičnega odtisa. Z osredotočanjem na taktike, ki pomagajo uvesti enostavne spremembe v vedenju ljudi (popotnikov in turističnih delavcev), lahko MSP zmanjšajo odtis svojih dejavnosti.

Izbrana MSP bodo od lokalnih partnerjev v svoji državi (Slovenija: Turizem Bohinj) prejela sredstva za testiranje manjših in pametnejših sprememb, ki temeljijo na človeškem vedenju.

 

Več informacij

 

Javni razpis za subvencijo/sofinanciranje sončnih elektrarn in drugih naprav za proizvodnjo električne in toplotne energije 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje sončnih elektrarn in drugih proizvodnih naprav električne in toplotne energije. Nepovratna sredstva (subvencija) za nakup proizvodnih naprav električne in toplotne energije (sončna elektrarna, iz lesne biomase, bioplin in druga).

Javni razpis bo izveden na podlagi nove uredbe, ki je bila sprejeta v juliju in poleg subvencije sončnih elektrarn uvaja tudi sofinanciranje drugih proizvodnih naprav električne in toplotne energije (iz vetrne energije, iz lesne biomase, geotermalne energije, bioplina,…).

 

Več informacij

 

 

JAVNI RAZPISI PODJETNIŠKEGA SKLADA

Kredit za odpravo škode v poplavah - P7P 2023

Namen javnega razpisa so hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja ter zagovtoviti ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v avgustu 2023 na gospodarstvo.

Dokumenti: objava: Uradni list RS. št. 106/2023 z dne 13.10.2023

Razpisna dokumentacija

 

Več informacij o razpisu: https://www.podjetniskisklad.si/p7p-2023-kredit-za-odpravo-skode-v-poplavah-avgusta-2023/

 

 

JAVNI RAZPISI (SPIRIT - PODJETNIŠKI PORTAL)

Javni razpis »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (STKTP NOO 2022-2025)«

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200  zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

Namen javnega razpisa strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Dokumenti: objava: Javna agencija SPIRIT, datum objave 16. 9. 2022

Razpisna dokumentacija

Več informacij o razpisu: https://razpis.eu/razpisi/javni-razpis-jr-stktp-noo-2022-2025/, https://www.spiritslovenia.si/razpis/391

 

 

OSTALI RAZPISI

Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES

Namen razpisa je spodbujanje trajnostnih naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti lesno-predelovalne panoge na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja vlaganj in razvoja lesno predelovane industrije, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
 • Digitalizacija poslovanja,
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
 • Uporaba lesa v izdelkih za zeleno prihodnost.

Dokumenti: objavljeno v Uradnem listu št. 142 z dne 11. 11. 2022

Razpisna dokumentacija

Več informacij o razpisu: https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-les/

 

Javni razpis za podjetništvo-B Energetika MSVP

Cilj razpisa je nov finančni produkt je namenjen projektom za spodbujanje učinkovite rabe virov in varstva okolja.

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:
· Energetska učinkovitost
· Emisijska učinkovitost

Namen razpisa je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza ukrepom:
– Učinkovita raba energije za naložbe na področju: naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote, izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav, vgradnje energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov, uvedbe sistema upravljanja z energijo, energetske učinkovitosti v tehnološkem procesu.
– Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spremembam za naložbe na področju: toplotne izolacije, in sicer: fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi, tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi, ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi, vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav, in sicer: toplotne črpalke za centralno ogrevanje
stavbe, kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe, solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi, sistema ogrevanja v stavbi, zamenjave sistema razsvetljave v stavbi.

Dokumenti: Objavljeno v Uradnem listu št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Razpisna dokumentacija:

1. Javni razpis in njegove spremembe

Javni razpis za podjetništvo-B Energetika MSVP je bil objavljen v Uradnem listu št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022. Dostop do njegove vsebine je tu.

 • Sprememba 1 – Ur. l. RS, št. 135 z dne 21. 10. 2022
 • Sprememba 2 – Ur. l. RS, št. 157 z dne 16. 12. 2022

2. Razpisna dokumentacija

Več informacij o razpisu: https://www.srrs.si/javni-razpisi/energetika-msvp/#dokumentacija

 

Sklad zasebnega kapitala za financiranje družinskega lastniškega nasledstva MSP in mid-cap podjetij (PE nasledstva)
Namen vzpostavitve sklada PE Nasledstva je financiranje podjetij, ki bi zaradi neobstoja družinskega (sorodstvenega) naslednika ali njihove nepripravljenosti za prevzem lastništva in upravljanja ob umiku trenutnega lastnika (npr. zaradi upokojitve), popolnoma prenehala poslovati oz. bila prodana po delih ali pod prisilo.

Več informacij

 

Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije - 104SUB-SO22

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

 

Objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 166/2022

 

Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli - 103SUB-SOG22

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim. 

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Predmet spodbude po tem javnem pozivu je nova skupna naložba ogrevanja starejših stavb s tremi ali več deli, na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv, in sicer:

A -  vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,

B -  vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

C -  vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

D -  zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe.

 

Objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 166/2022

 

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo OVE, in sicer kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk in sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote, ter izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije (v nadaljevanju: SPTE) iz OVE (npr. lesna biomasa) v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja. 

 

Dokumenti: objava: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, datum objave: 5. 5. 2023

 

 

Več informacij o razpisu na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodjavni-razpis-za-sofinanciranje-prestrukturiranja-daljinskih-sistemov-na-ove-za-obdobje-2023-do-2025-aj-javna-objava/

 

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-prestrukturiranja-daljinskih-sistemov-na-ove-za-obdobje-2023-do-2025-noo-do-ove-2023-1335/

 

Financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo (NALOŽBE 3)

Upravičenci kredita:

 • Samostojni podjetnik
 • Mikro, malo ali srednje veliko podjetje
 • Veliko podjetje
 • Zadruga

 

Kreditni pogoji:

 • Kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 € na projekt.
 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov projekta.
 • Ugodna obrestna mera, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
 • Ročnost 3 do 20 let (de minimis).
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, po de minimis ne več kot 5 let.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

 

Več informacij o razpisu

 

Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma (TURIZEM 1)

Upravičenci kredita:

 • Samostojni podjetnik
 • MSP in velika podjetja
 • Zadruge

 

Kreditni pogoji:

 • Kredit v višini od 100.000 € do 20.000.000 €, na projekt ko gre za naložbo.
 • Od 100.000 € do 7.000.000 € (na MSP) oziroma do 20.000.000 € (na velike samostojne podjetnike, velika podjetja in zadruge) na kreditojemalca za obratni kapital.
 • Ugodno obrestno mero, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
 • Ročnost: za naložbe od 6 do 30 let, za obratni kapital od 2 do 12 let. 
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

 

Več informacij o razpisu

 

PODPORA NALOŽBAM V EVROPSKE SKUPNE OBRAMBNE RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE
Delovni program za leto 2023 je usmerjen v raziskave obrambnih tehnologij in razvoj zmogljivosti v skladu s  prednostnimi nalogami Evropske unije na obrambnem področju, o katerih so se dogovorile države članice in to
podrobneje opredelile v strateškem kompasu. Program obravnava 34 vsebinskih tem, strukturiranih v okviru štirih razpisov za zbiranje prijav ter treh razpisov, osredotočenih na prelomne tehnologije ter sodelovanje malih in srednjih podjetij. Delovni program podpira projekte na kritičnih področjih, kot so obrambne zmogljivosti v vesolju, zmogljivosti za boj proti hipersoničnim raketam in na pomorskem področju razvoj prototipa evropske patruljne korvete. Razpisi vključujejo vsebine, ki se nanašajo na raziskave tehnologij za razvoj nove generacije lovcev, glavnih bojnih tankov, razvoj zmogljivosti za ognjeno podporo ter zagotovitev strateškega zračnega prevoza tovora velikih dimenzij, ki je zelo pomembna zmogljivost za hitro podporo misijam po vsem svetu.

Sredstva, namenjena malim in srednje velikim podjetjem ter raziskovalnim organizacijam, so vključena v netematske obrambne razpise raziskav in razvoja. V primerjavi z letom 2022 so se sredstva za ta namen povečala za 50 odstotkov. Delovni program evropskega obrambnega sklada za leto 2023 tudi zagotavlja kontinuiteto financiranja nekaterih pomembnih projektov, ki so se začeli izvajati že v okviru prejšnjih razpisov v letih 2021 in 2022 ter njihovih predhodnikov.

Razpisi bodo za predložitev prijav odprti do najpozneje 22. novembra. V povezavi z razpisi bo v Bruslju 28. junija
organiziran informativni dan, ki bo nato 29. junija potekal še kot hibridni dogodek. Tudi letos bo organiziran slovenski informativni dan evropskega obrambne ga sklada, ki bo 14. septembra na Fakulteti za družbene vede. Namenjen bo slovenski javnosti, zainteresiranim podjetjem in raziskovalnim organizacijam, ki bi želeli sodelovati v razpisih evropskega obrambnega sklada ali pa se z njimi podrobneje seznaniti.

Več informacij na:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MO/Revija-SV/2023/sv_23_05.pdf

inaciranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo (NALOŽBE 3

EUIPO sklad za MSP 2023 - Nepovratna sredstva za registracijo blagovnih znamk, patentov

Namen javnega poziva: Sklad za MSP v okviru programa Ideas Powered for business je shema nepovratnih sredstev, katere namen je pomagati malim in srednjim podjetjem (MSP) v EU zaščititi njihove pravice intelektualne lastnine.

 

Posojilo - portfeljske garancije za krožno gospodarstvo

SID banka podjetjem ponuja javni razpis za financiranje investicij za prehod podjetji v krožno gospodarstvo.

SID banka v sodelovanju z bankami predstavlja produkt Portfeljske garancije, ki so namenjene podjetjem za financiranje investicij na področju krožnega gospodarstva.

Produkt podpira naslednje investicije:

 • Sončne elektrarne
 • Novogradnje stavb
 • Nakup obstoječih stavb + adaptacija
 • Novi stroji
 • Rabljeni stroji, ki so novejši od prejšnjih
 • Adaptacije, sanacija streh, toplotni ovoji, rekuperacije, zamenjava ogrevalnih sistemov
 • Vse kar spada v tehnološko opremo in prihrani/zmanjša obstoječe stroške

 

 

Finančna pomoč za svetovanje na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine

Urad za intelektualno lastnino, Češki urad za industrijsko lastnino in Avstrijski patentni urad sodelujejo v pilotnem projektu Urada Evropske unije za intelektualno lastnino. V okviru projekta bodo strokovnjaki s področja intelektualne lastnine v sodelujočih državah pilotno izvedli storitve, kjer lahko mala in srednje velika podjetja iz Slovenije prejmejo vrednotnico v višini 1.350 evrov. Vrednotnica predstavlja finančno pomoč za svetovanje oziroma strokovno pomoč, ki jo MSP lahko prejme s strani strokovnjakov na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine.

 

Javni poziv 106FS-PO23 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za
povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči za poslovne subjekte v obliki nepovratnih sredstev, dodeljenih po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe.

 

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 92/2023 z dne 25. 8. 2023

Razpisna dokumentacija:

 

Več informacij o pozivu: https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-106fs-po23-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-ucinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-za-poslovne-subjekte

 

Javni razpisi financiranja SID banke

Namen javnega razpisa je podpirati poslovne ideje in jih preoblikovati v realnost, s čimer pomaga oblikovati prihodnost slovenskega gospodarstva. SID banka se osredotoča na financiranje trajnostnih projektov, inovacij, digitalizacije in tehnološko-razvojnih projektov. S svojimi storitvami in programi, kot sta SID ZELEN in SID DIGITALEN, banka sledi evropskim usmeritvam in postavlja okvirje za prepoznavanje in financiranje okoljsko-trajnostnih aktivnosti ter inovacij in razvoja.

Možnosti financiranja, ki jih ponuja SID banka:

 • Financiranje trajnostnih projektov in podjetij SID ZELEN
 • Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov
 • Financiranje inovacij in digitalizacije SID DIGITALEN
 • Financiranje inovativnih, tehnološko-razvojnih projektov
 • Posojila za obratna sredstva in naložbe

 

Več informacij o razpisu: https://razpis.eu/razpisi/javni-razpisi-financiranja-sid-banke/

 

Spodbujanje odpornosti in inovativnosti v Evropi s povezovanjem v mreže "Razvoj grozdov v ekosistemu kulturne in ustvarjalne industrije" - FRIEND CCI 

Cilj razpisa je prispevati k večji odpornosti evropskega industrijskega ekosistema ustvarjalnih in kulturnih industrij ter njegovi zeleni in digitalni preobrazbi s podporo MSP.

Cilj razpisa je podpreti MSP pri:

 • razvijanju in izvajanju medsektorskih projektov, namenjenih uvajanju inovacij na ravni izdelkov in/ali na ravni procesov/tehnologij, s posebnim poudarkom na potrebah, povezanih z dvojnim prehodom;
 • spodbujanju medsebojnega dopolnjevanja in inovacij med MSP-ji iz različnih ekosistemov;
 • delovanju na mednarodni ravni za spodbujanje dostopa do svetovnih dobavnih in vrednostnih verig.

 

 

Priložnost za financiranje v okviru programa WORTH Partnership Project

Program WORTH Partnership Project, financiran s strani programa COSME Evropske unije, je objavil tretji razpis za projekte, ki je odprt do 27. novembra. Izbranih bo 67 oblikovalsko usmerjenih projektov v življenjskem slogu, vključno z modnim in tekstilnim oblikovanjem, obutvijo, usnjem in krznom, pohištvom, notranjo opremo, arhitekturo, nakitom in dodatki.

 

Kaj ponuja WORTH Partnership Project izbranim projektom?

 • Finančna podpora v višini med 10.000 in 20.000 €;
 • Svetovalne storitve glede poslovne strategije in razvoja tehnologije;
 • Pravno svetovanje o avtorskih pravicah in zaščiti;
 • Udeležba na razstavah;
 • Mreženje in profesionalne povezave.

Projekt WORTH je namenjen MSP-jem, tehnološkim partnerjem, podjetnikom, oblikovalcem, rokodelcem in proizvajalcem v sektorjih mode in življenjskega sloga. Več informacij o vrsti projektov, ki jih iščejo, si lahko ogledate na seznamu projektov iz prejšnjih razpisov.

 

Povezave:

 

Javni poziv Eko sklad - subvencije in kredit

Namen javnega poziva  je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Predmet javnega poziva: V okviru javnega razpisa lahko različne družbe in fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, pridobite subvencijo v višini 20% investicije (sredstva se razdelijo v obliki subvencije oziroma nepovratnih sredstev).

Po tem javnem pozivu je za novo naložbo možna dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa samo nepovratnih sredstev ali kredita.

 

Več informacij o pozivu: https://razpis.eu/razpisi/javni-poziv-eko-sklad-subvencije/

 

Javni poziv programa Digital Europe (DIGITAL) - podatkovni prostor za področje turizma

Cilj javnega poziva je razviti zaupanja vreden in varen skupni evropski podatkovni prostor za turizem, ki bo ekosistemu omogočil dostop do informacij, kar bo vplivalo na produktivnost, ozelenitev in trajnost, inovativne poslovne modele in izpopolnjevanje. To bo omogočilo prilagajanje ponudbe pričakovanjem turistov, prilagajanje ponudbe storitev novim skupinam turistov, napovedovanje velikega prihoda turistov in s tem učinkovitejše načrtovanje virov ter ustvarjanje novih poslovnih priložnosti.

 

Več informacij o pozivu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2023-cloud-data-ai-05-datatourism?tenders=false&forthcoming=false&closed=false&pageNumber=41

 

Javni poziv Trajnostna rast v turizmu, trajnostna orodja in dejavnosti za rast podeželskega turizma in ekoturizma MSP - StarGrowth

Cilj javnega poziva je povečati trajnostno rast MSP, ki delujejo na podeželju, turizma in ekoturizma z zagotavljanjem tehnične in finančne podpore, hkrati pa s spodbujanjem njihove ozaveščenosti, razvoja in zmogljivosti na področju trajnostnih inovacij.

Strategija MSP za trajnostno in digitalno Evropo prav tako priznava, da je krepitev zmogljivosti in je ključnega pomena za prehod na trajnost in digitalizacijo.

Podpora malim in srednje velikim podjetjem s procesi:

 • priprave in/ali prijave za pridobitev trajnostnega/okoljskega certifikata,
 • priprave in/ali izdelave študij o okoljskem odtisu izdelkov (PEF) in študij okoljskega odtisa organizacije (OEF),
 • izvajanje ukrepov za izboljšanje na podlagi priporočil iz PEF / OEF,
 • razvoj načrtov trajnostne strategije.

 

Več informacij o pozivu: https://stargrowth.eu/2nd-call-for-proposals/