Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Razpisi

RAZPISI - NEPOVRATNA SREDSTVA ZA MSP

Vsako leto različni organi v RS objavijo razpise za pridobitev nepovratnih sredstev, z namenom finančne spodbude podjetjem.

Spodaj navajamo nekaj razpisov, ki jih lahko koristijo mikro, mala in/ali srednje velika podjetja.

 

NAJNOVEJŠI NATEČAJI:

Natečaj za podporo inovativnih idej, izdelkov in storitev za zeleno gospodarstvo v alpski makroregiji

Obveščamo vas, da je od 24. novembra odprt je natečaj za podporo inovativnih idej, izdelkov in storitev za zeleno gospodarstvo v alpski makroregiji. Gre za pobudo Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP), ki jo financirata Avtonomna dežela Bolzano in bavarsko deželno Ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov.

V okviru natečaja iščejo inovativne ideje in trajnostne izdelke, storitve in poslovne modele s pozitivnim vplivom na zeleno infrastrukturo (GI) na območju EUSALP. Aktualni razpis poudarja predvsem rešitve, ki prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Na natečaju lahko sodelujejo start-upi, že uveljavljena podjetja, zavodi, društva in fizične osebe iz alpske regije. Mednarodna žirija bo izbrala 6 zmagovalcev.

 

Razpis je odprt do 31. januarja 2023. Prijavni obrazec in več informacij najdete na spletni strani www.gi-goes-business.eu.

 

 

 

JAVNI RAZPISI PODJETNIŠKEGA SKLADA:

REVAV-11 | Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju: – samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, – delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali – zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

1. Dokumenti

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 153/2021 z dne 24.09.2021 in spremembe v Ur. l. RS, št. 11/2022 z dne 28.01.2022:

 

REVAV-13 | Vavčer za prenos lastništva

Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1.

 

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 145/2021 z dne 10.09.2021:

 

 

REVAV-16 | Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine tega javnega poziva k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

 

Objava javnega poziva v Ur. l. RS. št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022:

 

REVAV-17 | Vavčer za kibernetsko varnost/2

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

 

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 56/2022 z dne 22.4.2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022 :

 

REVAV-15 | Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Namen vavčerja je MSPjem omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA – Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (v nadaljevanju: LCA analiza).

1. Dokumenti

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 150/2021 z dne 17.09.2021 in spremembe v Ur. l. RS, št. 11/2022 z dne 28.01.2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022:

 

 

REVAV-2 | Vavčer za patente, modele, znamke

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.

 

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 153/2021 z dne 24.09.2021 in spremembe v Ur. l. RS, št. 11/2022 z dne 28.01.2022:

 

REVAV-4 | Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini.

 

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 150/2021 z dne 17.09.2021 in spremembe v Ur. l. RS, št. 181/2021 z dne 19.11.2021:

 

REVAV-7 | Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.

 

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 162/2021 z dne 08.10.2021 in spremembe v Ur. l. RS, št. 202/2021 z dne 24.12.2021 in spremembe v Ur. l. RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022:

 

REVAV-5 | Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji).

 

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 150/2021 z dne 17.09.2021 in spremembe v Ur. l. RS, št. 10/2022 z dne 21.01.2022:

 

REVAV-14 | Vavčer za prototipiranje

Namen vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

 

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 153/2021 z dne 24.09.2021:

 

 

 

 

JAVNI RAZPISI EU SKLADI:

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom. 

Razpisna dokumentacija

 

 

 

JAVNI RAZPISI (SPIRIT - PODJETNIŠKI PORTAL)

Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj,
povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva
s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na
področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT, datum objave 18.02.2022

 

Javni razpis »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (STKTP NOO 2022-2025)«

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200  zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

Namen javnega razpisa strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Dokumenti: objava: Javna agencija SPIRIT, datum objave 16. 9. 2022

Razpisna dokumentacija

Več informacij o razpisu: https://razpis.eu/razpisi/javni-razpis-jr-stktp-noo-2022-2025/, https://www.spiritslovenia.si/razpis/391

 

Javni razpis »Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na podlagi ZPGVCEP«

Namen javnega razpisa je začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva zaradi izjemno visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.

Predmet javnega razpisa: Podjetja bodo prejela pomoč v dveh tranšah. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 - september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober - december 2022 pa do 15. 3. 2023.

Dokumenti: Javna agencija SPIRIT, datum 13. 9. 2022.

Več informacij o razpisu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/392

 

Javni razpis »Pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov v 2023 na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)«

Namen javnega razpisa: pomoč gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki bo upravičencem omogočal tudi subvencioniranje povišanih stroškov za energente v letu 2023.

Predmet javnega razpisa: Podjetja bodo prejela prvo izplačilo pomoči do 31. marca 2023 za obdobje od januarja do marca 2023, naslednja izplačila za obdobje od aprila 2023 do decembra 2023 bo pristojni organ izvajal mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec. Podjetja so za vsak mesec upravičena do ene dvanajstine ocenjene vrednosti pomoči za leto 2023. Izplačila bodo v višini 80 odstotkov višine pomoči za posamezno obdobje, do konca februarja 2024 se izplača tudi 20 odstotkov zadržanih sredstev, upoštevaje korekcijski postopek glede na dejansko porabo.

Dokumenti: Javna agencija SPIRIT z dne 23. 12. 2022.

Več informacij o razpisu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/397

 

 

 

OSTALI RAZPISI

Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES

Namen razpisa je spodbujanje trajnostnih naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti lesno-predelovalne panoge na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja vlaganj in razvoja lesno predelovane industrije, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

  • Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
  • Digitalizacija poslovanja,
  • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
  • Uporaba lesa v izdelkih za zeleno prihodnost.

Dokumenti: objavljeno v Uradnem listu št. 142 z dne 11. 11. 2022

Razpisna dokumentacija

Več informacij o razpisu: https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-les/

 

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

Cilji javnega razpisa so:

– trdno pozicioniranje na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti,

– dvig dodane vrednosti v turizmu s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje dodane vrednosti.

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Predmet javnega razpisa se deli na dva sklopa:

Sklop 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oziroma rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti.

Sklop 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (tj. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti.

Dokumenti: objavljeno v Uradnem listu št. 135/22 z dne 21. oktobra 2022

Razpisna dokumentacija:

·  Razpisna dokumentacija nastanitvene kapacitete (docx, 638 KB)

·  Razpisna dokumentacija nastanitvene kapacitete (pdf, 5,2 MB)

Več informacij o razpisu in njegovem podaljšanju: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/

 

Javni razpis za podjetništvo-B Energetika MSVP

Cilj razpisa je nov finančni produkt je namenjen projektom za spodbujanje učinkovite rabe virov in varstva okolja.

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:
· Energetska učinkovitost
· Emisijska učinkovitost

Namen razpisa je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza ukrepom:
– Učinkovita raba energije za naložbe na področju: naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote, izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav, vgradnje energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov, uvedbe sistema upravljanja z energijo, energetske učinkovitosti v tehnološkem procesu.
– Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spremembam za naložbe na področju: toplotne izolacije, in sicer: fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi, tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi, ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi, vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav, in sicer: toplotne črpalke za centralno ogrevanje
stavbe, kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe, solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi, sistema ogrevanja v stavbi, zamenjave sistema razsvetljave v stavbi.

Dokumenti: Objavljeno v Uradnem listu št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Razpisna dokumentacija:

1. Javni razpis in njegove spremembe

Javni razpis za podjetništvo-B Energetika MSVP je bil objavljen v Uradnem listu št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022. Dostop do njegove vsebine je tu.

  • Sprememba 1 – Ur. l. RS, št. 135 z dne 21. 10. 2022
  • Sprememba 2 – Ur. l. RS, št. 157 z dne 16. 12. 2022

2. Razpisna dokumentacija

Več informacij o razpisu: https://www.srrs.si/javni-razpisi/energetika-msvp/#dokumentacija

 

Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF

Cilj projekta je izvedba projekta, za katerega je vlagatelj pridobil evropska in/ali nacionalna sredstva.

Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov gospodarskih subjektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije.

Razpisna dokumentacija:

  1. Javni razpis

Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov je bil objavljen v Uradnem listu št. 38 z dne 18. 3. 2022. Dostop do vsebine javnega razpisa je tu.

2. Razpisna dokumentacija

Več informacij o razpisu: https://www.srrs.si/javni-razpisi/javni-razpis-za-pred-financiranje-projektov-gospodarskih-subjektov-b-p/#dokumentacija

 

Javni razpis za izbor inovativnih MSP v turizmu (EU DigiTOUR)

Namen razpisa je podpora digitalni transformaciji evropskih turističnih MSP-jev, ki zaostajajo v sprejemanju in polnem izkoriščanju digitalnih tehnologij v turistični industriji. Projekt pomaga oblikovati prihodnjo generacijo MSP-jev v turizmu v EU, da bodo izkoristili potencial digitalizacije in okrepili sodelovanje v turističnem ekosistemu za razvoj novih, inovativnih in pametnih turističnih rešitev, produktov, storitev, znanj in novih poslovnih modelov.

EU DigiTOUR je projekt, sofinanciran s strani programa COSME Evropske unije.

Več informacij o razpisu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1921;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

Javni razpis SMARTER AOE – 202301 za turistična mala in srednje velika podjetja bodo prejela finančno podporo za digitalno preobrazbo (SMARTER AOE)

Cilj razpisa bo zagotovil neposredno finančno podporo turističnim malim in srednjim podjetjem za digitalno preobrazbo, ki bo na javnem pozivu SMARTERAOE-202301 dodeljena izbranim turističnim malim in srednje velikim podjetjem za zapolnitev vrzeli v znanju in virih na področju digitalizacije poslovanja. Projekt bo prinesel spodbudo digitalizaciji in inovativnosti, kar ima za posledico večjo učinkovitost in kakovost storitev, povečanje prihodkov in zmanjšanje ekološkega odtisa.

Predmet razpisa je izbor in nagrajevanje turističnih MSP, katerih finančna in druga podpora bo okrepila njihovo konkurenčnost in pospešila njihovo rast ter podprla njihovo okolje (druge organizacije v lokalnem in regionalnem turističnem ekosistemu).

Projekt SMARTER AOE, ki ga sofinancira Evropska unija (EU), je bil izbran na razpisu COS-TOURINN-2020-3-04.

Več informacij o razpisu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/2082;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

Razpis za zbiranje predlogov za MSP-je v turizmu (spodbujanje turističnega sektorja v Evropi z digitalnimi orodji in inovacijami)

Namen razpisa je podpora turističnim MSP-jem z izboljšanjem njihove digitalne zrelosti, spretnosti in zmogljivosti:

- podpirati MSP-je v turizmu s spodbujanjem izpopolnjevanja, krepitve zmogljivosti in sodelovanja;

- spodbujanje sodelovanja med turističnimi MSP-ji in akterji digitalnega ekosistema;

- zagotavljanje stalne mentorske in tutorske podpore nagrajenim MSP-jem;

- spodbujanje mreženja na evropski ravni s ponudbo MSP-jevega dostopa do mednarodnih platform in omrežij za sodelovanje.

Cilj razpisa je izboljšanje njihovega znanja o digitalnih orodjih in spodbujanje inovativnih idej MSP-jev za digitalne rešitve z namenom izboljšanja njihove ponudbe ter spodbujanja medsektorskih in čezmejnih partnerstev med turističnimi MSP-ji, ustreznimi deležniki in ponudniki tehnologije.

Več informacij o razpisu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1541;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

Sklad zasebnega kapitala za financiranje družinskega lastniškega nasledstva MSP in mid-cap podjetij (PE nasledstva)
Namen vzpostavitve sklada PE Nasledstva je financiranje podjetij, ki bi zaradi neobstoja družinskega (sorodstvenega) naslednika ali njihove nepripravljenosti za prevzem lastništva in upravljanja ob umiku trenutnega lastnika (npr. zaradi upokojitve), popolnoma prenehala poslovati oz. bila prodana po delih ali pod prisilo.

Več informacij

 

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa:

  • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
  • predelavo vozila na električni pogon, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e

Objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 81/2022: