Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa: 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Skrajšan naziv:

OZS

Naslov:

Celovška cesta 71

Pošta:

1000 Ljubljana

Telefon:

01/583 05 00

Telefaks:

01/519 45 59

E-naslov:

info@ozs.si

Predsednik OZS:

Branko Meh

Odgovorna oseba:

Danijel Lamperger, direktor

Datum prve objave kataloga:

31. 01. 2005

Datum zadnje spremembe:

28. 04. 2014

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

/ijz

Druge oblike kataloga:

/

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:

2a. Organigram in podatki o organizaciji organa 

 • Opis delovnega področja zbornice

 • Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 • Organigram

2b. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij in DPO

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnost

 • Državni predpisi

 • Predpisi EU

2d. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Vizija in strateške usmeritve obrtnozborničnega sistema

 • Planski dokumenti OZS

 • Statut OZS

2e. Seznam vrst upravnih postopkov 

 •   Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi organ

2f. Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

 • Seznam evidenc

2g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Obrtni register

 • Dovolilnice za mednarodni prevoz

 • Register mojstrov

 • Register obratovalnic

 • Register učnih mest

2h. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov   Druge informacije javnega značaja:

 • Statut OZS

 • Planski dokumenti OZS

 • Temeljne naloge Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

 • Vizija in strateške usmeritve obrtno-podjetniškega zborničnega sistema

 • Izobraževanje

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja: 
 •   Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: 

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • posredovanje podatkov o številu vpisanih subjektov v obrtni register po posameznih dejavnostih

 • izdelava in posredovanje seznamov članov vpisanih v obrtni register za določene ciljne skupine (po dejavnostih, regijah, posameznih območnih obrtno-podjetniških zbornicah, ...)

 • seznam mednarodnih prevoznikov po regijah (glede na sedež)

 • seznam mednarodnih prevoznikov glede na vrste prevoza in destinacije

 • informacije o sklenjenih mednarodnih sporazumih s področja dovolilnic

 • informacija o skupnem številu izdanih licenc

 • informacije o skupnem številu vozil

 • informacije o številu prevoznikov (taksisti, prevoz blaga, prevoz potnikov).  

Pišite nam