Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa: 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Skrajšan naziv:

OZS

Naslov:

Celovška cesta 71

Pošta:

1000 Ljubljana

Telefon:

01/583 05 00

Telefaks:

01/519 45 59

E-naslov:

info@ozs.si

Predsednik OZS:

Blaž Cvar

Odgovorna oseba:

Danijel Lamperger, generalni direktor

Datum prve objave kataloga:

31. 01. 2005

Datum zadnje spremembe:

28. 04. 2014

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

/ijz

Druge oblike kataloga:

/

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:

2a. Organigram in podatki o organizaciji organa 

 • Opis delovnega področja zbornice

 • Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 • Organigram

2b. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij in DPO

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnost

 • Državni predpisi

 • Predpisi EU

2d. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Vizija in strateške usmeritve obrtnozborničnega sistema

 • Planski dokumenti OZS

 • Statut OZS

2e. Seznam vrst upravnih postopkov 

 •   Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi organ

2f. Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

 • Seznam evidenc

2g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Obrtni register

 • Dovolilnice za mednarodni prevoz

 • Register mojstrov

 • Register obratovalnic

 • Register učnih mest

2h. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov   Druge informacije javnega značaja:

 • Statut OZS

 • Planski dokumenti OZS

 • Temeljne naloge Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

 • Vizija in strateške usmeritve obrtno-podjetniškega zborničnega sistema

 • Izobraževanje

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja: 
 •   Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: 

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • posredovanje podatkov o številu vpisanih subjektov v obrtni register po posameznih dejavnostih

 • izdelava in posredovanje seznamov članov vpisanih v obrtni register za določene ciljne skupine (po dejavnostih, regijah, posameznih območnih obrtno-podjetniških zbornicah, ...)

 • seznam mednarodnih prevoznikov po regijah (glede na sedež)

 • seznam mednarodnih prevoznikov glede na vrste prevoza in destinacije

 • informacije o sklenjenih mednarodnih sporazumih s področja dovolilnic

 • informacija o skupnem številu izdanih licenc

 • informacije o skupnem številu vozil

 • informacije o številu prevoznikov (taksisti, prevoz blaga, prevoz potnikov).