Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Članarina

Obvestilo o novi članarini

Članarina, ki velja od 1. januarja 2019, znaša:

  1. Člani, ki osebno opravljajo dejavnost  domače in umetnostne obrti - 10 EUR mesečno

  2. Fizične osebe, samostojni podjetniki in gospodarske družbe v katerih je edini lastnik, družbenik, ki je zaposlen in opravlja dejavnost - 20 EUR mesečno

  3. Člani, ki zaposljujo delavce plačujejo - 30 EUR mesečno

IZKORISTITE POPUST - Član, ki najkasneje do konca februarja tekočega leta plača letno članarino v enkratnem znesku, se mu prizna popust v višini enomesečne članarine.

DVOJNI ČLANI – V primeru dvojnega članstva (obveznega v KGZS in prostovoljnega v OZS in OOZ) član ne plačuje več OZS najnižje članarine, kot je to veljalo v času obveznega članstva v OZS. Poseben položaj takega dvojnega člana ni več opredeljen  v Sklepu o določitvi višine in načina plačevanja članarine,  ki ga je sprejela Skupščina OZS na svoji zadnji seji.

Sklep o višini članarine in načinu pl članarine OZS-2019.pdf

Vloga za oprostitev plačila članarine - zaradi poslovne škode, ki je nastala v času epidemije COVID-19

Pišite nam